Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Ravne

Na temelju članka 96. i 97. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19.) i Zaključka Gradonačelnika Grada Pazina KLASA: 350-02/18-01/06, URBROJ: 2163/01-01-01-21-33 od 19. svibnja 2021. godine nositelj izrade Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina, objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Ravne

 

  1. Prijedlog Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Ravne utvrdio je Gradonačelnik Grada Pazina dana 19. svibnja 2021. godine.
  2. Javna rasprava će se održati u razdoblju od 24. svibnja do 23. lipnja 2021. godine (30 dana) u radnom vremenu Spomen doma uz pridržavanje preporuka Stožera civilne zaštite RH glede mjera zaštite od pandemije koronavirusa.
  3. Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Ravne bit će izložen u holu Spomen doma u Pazinu.
  4. Javno izlaganje Prijedloga Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Ravne održat će se 7. lipnja 2021. godine s početkom u 13:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Pazina. 
  5. Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na predloženi Prijedlog plana mogu se dostaviti zaključno s 23. lipnja 2021. godine.
  6. Primjedbe i prijedlozi, te očitovanja na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Ravne mogu se dati na slijedeći način: upisivanjem primjedbi i prijedloga u Knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog Plana tijekom javnog uvida, davanjem primjedbi i prijedloga u zapisnik na javnom izlaganju, davanjem primjedbi i prijedloga u pisanom obliku, na adresu: Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin ili na e-mail adresu: [email protected]
  7. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, uz adresu podnositelja, kao i primjedbe i prijedlozi koji se ne odnose na predmet izrade Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Ravne, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.
  8. Za sve dodatne informacije možete se javiti u Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina ili nazvati na broj telefona 052/635-089.
  9. Pozivaju se sve zainteresirane osobe na sudjelovanje u Javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Ravne.

 

Upravni odjel za komunalni sustav,

prostorno uređenje i graditeljstvo

Grada Pazina

KLASA: 350-02/18-01/06
URBROJ: 2163/01-07-01-21-34
Pazin, 20. svibnja 2021.godine

 

 

U prilogu je Prijedlog za javnu raspravu Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Ravne :

 

UPU UTZ Ravne_Prijedlog Plana

UPU UTZ Ravne_PP-1.Koristenje i namjena povrsina

UPU UTZ Ravne_PP-2.Prometna i komunalna infrastrukturna mreza

UPU UTZ Ravne_PP-3.Uvjeti koristenja uredenja i zastite prostora

UPU UTZ Ravne_PP-4.Nacin i uvjeti gradnje