Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Obavijesti i dokumenti u izradi

U tijeku je izrada sljedećih dokumenata prostornog uređenja:

– Izrada Urbanističkog plana uređenja “Ciburi – Heki” temeljem Odluke o  izradi Urbanističkog plana uređenja “Ciburi – Heki”(“Službene novine Grada Pazina” broj  SN_33/20).

Detaljne obavijesti o tijeku izrade navedenih planova mogu se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i gradnju Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, na broj telefona 052/635 089. 

O prijedlogu navedenih planova provest će se javna rasprava. Javna rasprava će biti objavljena u dnevnom tisku te na mrežnim stranicama resornog Ministarstva i jedinice lokalne samouprave najmanje osam dana prije početka rasprave.

Prostorni planovi stavljeni van snage:

Odlukom Gradskog vijeća donesenom na sjednici održanoj 22. studenog 2022. godine, objavljenom u Službenim novinama Grada Pazina broj 47/22 Detaljni plan uređenja “Centar sjever I” Pazin stavljen je van snage.

Odlukom Gradskog vijeća donesenom na sjednici održanoj 19. studenog 2020. godine, objavljenom u Službenim novinama Grada Pazina broj 43/20 Detaljni plan uređenja “Stari Pazin” Pazin stavljen je van snage.

Odlukom Gradskog vijeća donesenom na sjednici održanoj 5. studenog 2019. godine, objavljenom u Službenim novinama Grada Pazina broj 48/19 Detaljni plan uređenja poslovne zone “Ciburi” Pazin stavljen je van snage.