Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

EU Projekt „Modernizacija sustava javne rasvjete na području grada Pazina“

        

 

 

 

Projekt modernizacije sustava javne rasvjete na području grada Pazina ima za cilj učinkovito gospodarenje električnom energijom i smanjenje svjetlosne polucije.

Projekt se financira sredstvima „ESIF Kredita za javnu rasvjetu“, sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“ putem HBOR-a.

Opis projekta: Neučinkovitu rasvjetu  na području grada Pazina zamijenit će se novim rasvjetnim tijelima na bazi visokoučinkovite LED tehnologije s mogućnošću dogradnje dodatnih SMART elemenata. Zamijenit će se kompletna javna rasvjeta, i to ukupno oko 1650 svjetiljki. Ugradit će se najkvalitetnije Phillips svjetiljke koje osiguravaju vrhunsku osvijetljenost, uštedu energije i smanjene troškove održavanja. Dio svjetiljki u centru grada bit će opremljene SMART sustavom smanjenja intenziteta rasvjete kako bi se dodatno smanjila potrošnja energije,  ali i svjetlosno zagađenje.

Cilj projekta: Ušteda potrošnje električne energije javne rasvjete, a time i troškova za električnu energiju, zadovoljavanje zahtjeva za horizontalnom rasvijetljenošću, sprječavanje bliještanja i zadovoljavanje ostalih uvjeta prema normama. Navedeno pridonosi boljoj i kvalitetnijoj isporuci komunalnih usluga. Modernizacijom sustava javne rasvjete doprinosi se zaštiti okoliša, sustav zahtijeva znatno manje troškove održavanja, povećava se energetska učinkovitost sustava, a poboljšava se i vizualni dojam.

Očekivani rezultati projekta: Znatno manja potrošnja električne energije što za posljedicu ima i smanjenje emisije stakleničkih plinova, a nov sustav smanjiti će i troškove održavanja.

Vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta je  5.150.000,00 kuna

Razdoblje provedbe:

Ukupni rok izvršenja ugovora je 140 dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Više informacija o strukturnim fondovima možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr