Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Socijalna skrb i zdravstvo

COVID-19

VAŽNI KONTAKTI I INFORMACIJE 113 – Pozivni centar za sve građane u Republici Hrvatskoj Građanima  od 7 do 22 sata svaki dan na upite odgovaraju epidemiolozi i drugi stručnjaci. Sve informacije vezane uz novi koronavirus možete pratiti na jedinstvenoj web stranici www.koronavirus.hr. > Zavod za javno zdravstvo Istarske županije Epidemiolog u pripravnosti: 099 529 4455 Za sva epidemiološka pitanja vezano […]

Socijalne naknade i pomoći stanovništvu

Odlukom o socijalnoj skrbi (Službene novine Grada Pazina 07/15. i 37/15.) utvrđuju se prava iz područja socijalne skrbi koja osigurava Grad Pazin, korisnici socijalne skrbi, te uređuju uvjeti, način i postupak za ostvarivanje tih prava.

Podrška obitelji

Temeljem članka 40. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pazina (Službene novine Grada Pazina 7/15., 37/15. i 30/16.), neovisno o ispunjavanju uvjeta iz članka 3. te članaka 9. do 11. ove Odluke u svrhu podrške obitelji i demografskog razvoja Grada Pazina korisnici mogu ostvariti slijedeća prava: 1.    Pravo na jednokratnu naknadu za novorođeno dijete, 2.   […]

Zakon o socijalnoj skrbi

Zakon o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj 157/13., 152/14. i 99/15., urednički pročišćeni tekst ,  52/16.,16/17.)

Odluka o socijalnoj skrbi Grada Pazina

Odluka o socijalnoj skrbi Grada Pazina (“Službene novine” Grada Pazin broj 07/15. , 37/15. i 30/16.)

Starije osobe

Skrb o starijim osobama jedan je od prioriteta u Planu za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije pa tako i Grada Pazina. Programom socijalno-zdravstvenih potreba Grada Pazina planirana su sredstva za programe, projekte, pomoći starijim osobama s područja Grada Pazina te za djelovanje udruga umirovljenika i onih udruga koje okupljaju stariju populaciju a djeluju na području Grada Pazina ili imaju korisnike s područja Grada Pazina.

Osobe s invaliditetom

Republika Hrvatska kao članica Ujedinjenih naroda, Europske unije i Vijeća Europe te potpisnica svih ključnih konvencija i standarda u području socijalne i ekonomske sigurnosti građana preuzela je obvezu zaštite i promicanja ljudskih prava osoba s invaliditetom, posebice u području izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom kako bi mogle ravnopravno sudjelovati u građanskim, političkim, ekonomskim, društvenim […]

Savjetovalište za brak i obitelj Pazin

Savjetovalište za brak i obitelj Pazin svoje usluge pruža već jedanaestu godinu za redom, odnosno od rujna 2003. godine. Glavni je cilj Programa rada Savjetovališta: kontinuirana i sveobuhvatna briga o obitelji i njenim članovima, bilo da se radi o redovitoj populaciji, onoj u riziku ili onoj koja već iskazuje problem , a sve sa ciljem da se postigne veći nivo psiho-socijalnog zdravlja kako pojedinca, tako i čitave obitelji, odnosno da se podigne kvaliteta života u obiteljima, a time i u lokalnoj zajednici.

Savjetovalište za prehranu

U siječnju 2017. godine pokrenuta je nova aktivnost u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije (ZZJZIŽ) – Savjetovalište za prehranu kao integrirana djelatnost Zavoda. Od kraja siječnja 2018. godine Savjetovalište za prehranu, započelo je s radom i u Pazinu, Rovinju i Labinu. Uz financijsku podršku Grada Pazina aktivnosti Savjetovališta u Pazinu su se počele provoditi […]

Peludni kalendar Grada Pazina

Program praćenja koncentracije peludnih zrnaca u zraku na području grada Pazina započeo je 1. siječnja 2017. godine. Uzorkivač za pelud smješten je na krovu sportske dvorane Pazin, Tugomila Ujčića, prof. 2. Uzorci se uzimaju jednom tjedno, tijekom cijele godine. Na temelju tjednih preparata i s obzirom na najavljene meteorološke prilike Zavod za javno zdravstvo Istarske […]

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu

Program javnih potreba Grada Pazina u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2019. godinu, donijet je na sjednici Gradskog vijeća Grada Pazina održanoj 20. prosinca 2018. godine i objavljen u “Službenim novinama Grada Pazina” broj 52/18. SN_52_2018. Program javnih potreba Grada Pazina u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2018. godinu, donijet je na sjednici Gradskog vijeća […]

Ustanove

Ustanove iz područja socijalne skrbi i zdravstva koje djeluju na području Grada Pazina su Centar za socijalnu skrb Pazin, Istarski domovi zdravlja, Ispostava Pazin i Zavod za hitnu medicinu, Ispostava Pazin

Plan za zdravlje Istarske županije

Plan za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije od 2017. do 2020. godine Operativni plan aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije za 2019. godinu

Savjet za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Pazina

U cilju planiranja i razvoja mreže socijalnih i zdravstvenih usluga te ostvarivanja prava, obveza, mjera i ciljeva iz područja socijalne skrbi i zdravstva na području Grada Pazina, Gradsko vijeće Grada Pazina donijelo je 16. studenog 2018. godine Odluku o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Pazina kao svoje savjetodavno tijelo (Službene novine Grada […]

Svjetski dan zdravlja

Svjetski dan zdravlja obilježava se 7. travnja svake godine. Ovaj dan se obilježava kako bi se izgradila svijest o određenoj temi koja je vezana za zdravlje čime bi se skrenula pažnja na prioritetna područja koje su briga Svjetske zdravstvene organizacije.

Svjetski dan bolesnika

Svjetski dan bolesnika tradicionalno se obilježava 11. veljače svake godine. Cilj obilježavanja Svjetskog dana bolesnika je podizanje svijesti o potrebama bolesnih, te naglašavanje značenja nužnosti humane i moralne potpore bolesnima. Ustanovio ga je Papa Ivan Pavao II. – 1993. godine kako bi potaknuo ljude različitih vjeroispovijesti da promisle o svojim mogućnostima brige i njege oboljelih.