Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Koordinator za savjetovanje u gradskoj upravi Grada Pazina:


Martina Brajković Mrak

Pročelnica Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko pravne poslove

[email protected]

Grad Pazin
Upravni odjel za opću upravu i imovinsko pravne poslove
Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10
52000 PAZIN
tel: +385 52 624 208
fax: +385 52 624 133

 

Kontaktirajte nas putem kontakt obrasca na web stranicama.

Savjetovanje i uključivanje javnosti provodi se u postupcima donošenja općih akata kojima se uređuju pitanja o ostvarenju potreba građana ili druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana (uređenje naselja i stanovanja, prostorno planiranje, komunalna djelatnost i druge javne službe, zaštita okoliša, i drugo).

Opća načela, standardi i mjere za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih propisa i drugih akata uređeni su Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”  broj 25/13. , 85/15. i 69/22.), koji se na odgovarajući način primjenjuje na tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Krajnji je cilj olakšati interakciju s građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti u demokratskom procesu te potaknuti aktivnije sudjelovanje građana u javnom životu.

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2024. godini

Treća dopuna Plana  savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2023. godini

Druga izmjena i dopuna Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2023. godini

Dopuna Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2023. godini

Plan normativne aktivnost Grada Pazina u 2023. godini

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2023. godini

Plan normativne aktivnosti Grada  Pazina u 2022. godini

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2022. godini

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2021. godini

Plan normativne aktivnosti Grada Pazina u 2021. godini

Zaključak o imenovanju koordinatora – savjetovanje sa zainter. javnošću

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2020. godini

Plan normativne aktivnosti Grada Pazina u 2020. godini

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2019. godini

Plan normativne aktivnosti Grada Pazina u 2019. godini

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2018. godini

Plan normativne aktivnosti Grada Pazina u 2018. godini

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2017 godini

Plan normativne aktivnosti Grada Pazina u 2017 godini

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2016. godini

Plan normativne aktivnosti Grada Pazina u 2016 godini

Plan savjetovanja za 2015. godinu

Plan normativnih aktivnosti Grada Pazina u 2015. godini

Plan normativnih aktivnosti Grada Pazina u 2014. godini

Plan savjetovanja za Grad Pazin u 2014. godini