Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Otvorena savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

GRAD PAZIN OBJAVLJUJE POČETAK SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU za:

  • Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom redu.

 Savjetovanje traje od 19. srpnja 2019. do 18. kolovoza 2019. godine.
Objavu s uputama o načinu i uvjetima sudjelovanja u savjetovanju možete preuzeti ovdje.
Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom redu možete preuzeti u nastavku.
Obrazac .

  • Nacrt prijedloga Odluke o davanju poslovnog prostora u zakup.

Savjetovanje traje od 19. srpnja 2019. do 18. kolovoza 2019. godine.
Objavu s uputama o načinu i uvjetima sudjelovanja u savjetovanju možete preuzeti ovdje.
Nacrt prijedloga Odluke o davanju poslovnog prostora u zakup možete preuzeti u nastavku.
Obrazac.

  • Nacrt prijedloga Odluke o kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pazina.

Savjetovanje traje od 19. srpnja 2019. do 18. kolovoza 2019. godine.
Objavu s uputama o načinu i uvjetima sudjelovanja u savjetovanju možete preuzeti ovdje.
Nacrt prijedloga Odluke o kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pazina možete preuzeti u nastavku.
Obrazac.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 18. kolovoza 2019. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom redu, Nacrt prijedloga Odluke o davanju poslovnog prostora u zakup i Nacrt prijedloga Odluke o kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pazina, putem pošte ili osobno na adresu Ured Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52 000 PAZIN ili putem emaila – zoran.slokovic@pazin.hr – uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na web stranici Grada Pazina.

Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom redu, Nacrt prijedloga Odluke o davanju poslovnog prostora u zakup i Nacrt prijedloga Odluke o kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pazina, koji su objavljeni na internet stranicama Grada Pazina predstavljaju radni materijal pa su kao takvi podložni ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne mogu smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlozima Odluka.

 

 

 

 

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.