Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Otvorena savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

 GRAD PAZIN OBJAVLJUJE POČETAK SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU za Nacrt prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza na dohodak po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu.

Savjetovanje traje od 4. siječnja 2019. do 20. siječnja 2019. godine.

Objavu s uputama o načinu i uvjetima sudjelovanja u savjetovanju možete preuzeti ovdje.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 20. siječnja 2019. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza na dohodak po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu, putem pošte ili osobno na adresu Ured Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52 000 PAZIN ili putem emaila – zoran.slokovic@pazin.hr – uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti ovdje.

Nacrt prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza na dohodak po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu možete preuzeti u nastavku.

Nacrt prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza na dohodak po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu koji je objavljen na internet stranicama Grada Pazina predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.