Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Otvorena savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

GRAD PAZIN OBJAVLJUJE POČETAK SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU za Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog  i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pazina.

Savjetovanje traje od 21. studenog do 10. prosinca 2019. godine.

Objavu s uputama o načinu i uvjetima sudjelovanja u savjetovanju možete preuzeti ovdje.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 10. prosinca 2019. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog  i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pazina, putem pošte ili osobno na adresu Ured Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52 000 PAZIN ili putem emaila – [email protected] – uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti ovdje.

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog  i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pazina možete preuzeti u nastavku.

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog  i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pazina koji je objavljen na internet stranicama Grada Pazina predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

 

 

GRAD PAZIN OBJAVLJUJE POČETAK SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU za:

  • Nacrt prijedloga Odluke o uređenju prometa na području Grada Pazina.

Savjetovanje traje od 4. studenog do 3. prosinca 2019. godine.
Objavu s uputama o načinu i uvjetima sudjelovanja u savjetovanju možete preuzeti ovdje.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 3. prosinca 2019. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o uređenju prometa na području Grada Pazina, putem pošte ili osobno na adresu Ured Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52 000 PAZIN ili putem emaila – [email protected] – uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti ovdje.

Nacrt prijedloga Odluke o uređenju prometa na području Grada Pazina možete preuzeti u nastavku.

 

Nacrt prijedloga Odluke o uređenju prometa na području Grada Pazina, koja je objavljena na internet stranici Grada Pazina predstavlja radni materijal pa je kao takva podložna ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnom, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

 

 

 

 

 

 

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.