Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Otvorena savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

GRAD PAZIN OBJAVLJUJE POČETAK SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU za Nacrt Plana upravljanja starom gradskom jezgrom u Pazinu.

Savjetovanje traje od 29. rujna 2017. do 11. listopada 2017. godine.

Objavu s uputama o načinu i uvjetima sudjelovanja u savjetovanju možete preuzeti Ovdje.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 11. listopada 2017. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt Plana upravljanja starom gradskom jezgrom u Pazinu, putem pošte ili osobno na adresu Ured Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52 000 PAZIN ili putem e-maila zoran.slokovic@pazin.hr – uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti Ovdje.

Nacrt Plana upravljanja starom gradskom jezgrom u Pazinu možete preuzeti u nastavku: Plan upravljanja starom gradskom jezgrom_Nacrt.pdf

Nacrt Plana upravljanja starom gradskom jezgrom u Pazinu koji je objavljen na internet stranicama Grada Pazina predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Plana. 

 

 

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.