Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Okončana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – Izvješća

U skladu s Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09.) Grad Pazin proveo je slijedeća savjetovanja:

Izvješće – Nacrt prijedloga Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Pazina

Izvješće – Nacrt prijedloga Odluke o porezima Grada Pazina

Izvješće – Nacrt prijedloga Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Pazina

Izvješće – Nacrt prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

Izvješće – Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi skrbi Grada Pazina

Izvješće – Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Pazina

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Pazina

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt prijedloga Odluke o priznanjima i nagradama Grada Pazina

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt prijedloga Pravilnika o jednostavnoj nabavi

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt prijedloga Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Pazina za 2023. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt prijedloga Strategije upravljanja imovinom Grada Pazina za razdoblje od 2023. – 2029.

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Pazina

Izvještaj s provedenog savjetovanja – Nacrt prijedloga Lokalnog programa za mlade u Pazinu 2023. – 2027. godine

Izvješće s provedenog  savjetovanja – Prijedlog da se Školsko-gradska sportska dvorana, sportski centar, Gradski stadion, Pomoćno nogometno igralište, teniski tereni, rukometno igralište, košarkaško igralište, vježbalište na otvorenom i drugi sportski sadržaji koji čine jedan veliki sportski kompleks imenuju nazivom „Sportski centar Egidije Marion“.

Izvještaj s provedenog savjetovanja – Nacrt Plana razvoja Grada Pazina za razdoblje od 2021. do 2027. godine.pdf

Izvještaj s provedenog savjetovanja – Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Pazina.pdf

Izvještaj s provedenog savjetovanja-Pravilnik o stipendiranju

Izvještaj s provedenog savjetovanja-Strategija – Klimatske promjene

Izvještaj o provedenom savjetovanju – Plan djelovanja civilne zaštite Grada Pazina

Izvješće o provedenom savjetovanju – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pazina

Izvješće o provedenom savjetovanju – Odluka o uređenju prometa na području Grada Pazina

Izvješće o provedenom savjetovanju – Odluka o komunalnom redu – ponovljeno savjetovanje

Izvješće o provedenom savjetovanju – Odluka o komunalnom redu

Izvješće o provedenom savjetovanju – Odluka o kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pazina

Izvješće o provedenom savjetovanju – Odluka o davanju poslovnog prostora u zakup

Izvješće o provedenom savjetovanju – Odluka o sufinanciranju djelatnosti dadilja iz proračuna Grada Pazina 

Izvješće o provedenom savjetovanju – Odluka o sufinanciranju predškolskog odgoja i obrazovanja iz proračuna Grada Pazina

Izvješće s provedenom savjetovanju – Odluka o visini paušalnog poreza na dohodak po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici i kampu

Izvješće o provedenom savjetovanju – Odluka o komunalnom doprinosu

Izvješće o provedenom savjetovanju – Odluka o komunalnim djelatnostima

Izvješće o provedenom savjetovanju – Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti

Izvještaj o provedenom savjetovanju – Odluka o komunalnoj naknadi

Izvještaj o provedenom savjetovanju – Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade

Izvješće o provedenom savjetovanju – Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

Izvješće o provedenom savjetovanju – Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada.pdf

Izvješće o provedenom savjetovanju – Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pazina.pdf

Izvješće o provedenom savjetovanju- Plan upravljanja starom gradskom jezgorm u Pazinu.pdf

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću 2017. – Nacrt prijedloga Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Grada Pazina.pdf

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću 2017. – Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Pazina za razdoblje 2017. – 2022. godine.pdf

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnišću  2017. – Dokumentacija o nabavi – opskrba električnom energijom za potrebe Grada Pazina i ustanova (Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin i Pučko otvoreno učilište u Pazinu)

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću  2017.pdf– Dokumentacija o nabavi-projekti KulTourSpirit.zip

Izvješće o provedenom Savjetovanju sa zainteresiranom javnošću 2017. – Strategija razvoja sporta i rekreacije Grada Pazina 2017. – 2021.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću 2016. – Pravilnik o dodjeli nekretnina/prostora u vlasništvu Grada Pazina na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro

Izvješće o provedenom svajetovanju sa zainteresiranom javnošću 2016. – Pravilnik o financiranju programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina

Izvješće o provedenom savjetovanju 2015. – Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti

Izvješće o provedenom savjetovanju 2015.- Strategija razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020.

Izvještaj o provedenom savjetovanju 2014.- Odluka o socijalnoj skrbi Grada Pazina

Izvještaj o provedenom savjetovanju 2014. – Pravilnik o postupku i kriterijima dodjele financijskih potpora za programe javnih potreba Grada Pazina u području društvenih djelatnosti.pdf

Izvješće o provedenom savjetovanju 2014. – Odluka Savjeta mladih.pdf

Izvješće o provedenom savjetovanju 2014.-Dan Grada Pazina.pdf

Izvješće o provedenom savjetovanju 2013.-Odluka o porezima.pdf