Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Arhiva provedenih savjetovanja

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – Nacrt prijedloga Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Pazina za 2024. godinu.

U skladu sa Zakonom  o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13., 85/15. i 69/22.), Grad Pazin je dana 17. siječnja 2024. godine započeo s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu prijedloga Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Pazina za 2024. godinu. 

Navedeno savjetovanje provest će se u razdoblju od 17. siječnja 2024. godine do 16. veljače 2024. godine.

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi mogu se slati na adresu elektroničke pošte [email protected] zajedno s ispunjenim obrascem za savjetovanje kojeg možete preuzeti u nastavku, ili  putem pošte ili osobno na adresu: Grad Pazin, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko pravne poslove, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin.

Nacrt prijedloga Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Pazina za 2024. godinu

Obrazloženje uz Nacrt prijedloga Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Pazina za 2024. godinu

Obrazac-savjetovanje.docx

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – Nacrt prijedloga Pravilnika o financiranju programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina.

U skladu sa Zakonom  o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13., 85/15. i 69/22.), Grad Pazin je dana 7. prosinca 2023. godine započeo s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu prijedloga Pravilnika o financiranju programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina.

Navedeno savjetovanje provest će se u razdoblju od 7. prosinca 2023. godine do 6. siječnja 2024. godine.

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi mogu se slati na adresu elektroničke pošte [email protected] zajedno s ispunjenim obrascem za savjetovanje kojeg možete preuzeti u nastavku, ili  putem pošte ili osobno na adresu: Grad Pazin, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko pravne poslove, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin.

Nacrt prijedloga Pravilnika o financiranju programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina

Obrazloženje uz Nacrt prijedloga Pravilnika o financiranju programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina

Obrazac-savjetovanje.docx

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – Nacrt prijedloga Akcijskog plana za provedbu  Strategije razvoja Urbanog područja Pazin za razdoblje od  2022. do 2027. godine.

U skladu sa Zakonom  o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13., 85/15. i 69/22.), Grad Pazin je dana 10. studenog 2023. godine započeo s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu prijedloga Akcijskog plana za provedbu  Strategije razvoja Urbanog područja Pazin za razdoblje od  2022. do 2027. godine

Navedeno savjetovanje provest će se u razdoblju od 10. studenog 2023. godine do 10. prosinca 2023. godine.

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi mogu se slati na adresu elektroničke pošte [email protected] zajedno s ispunjenim obrascem za savjetovanje kojeg možete preuzeti u nastavku, ili  putem pošte ili osobno na adresu: Grad Pazin, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko pravne poslove, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin.

Nacrt prijedloga Akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja Urbanog područja Pazin za razdoblje od 2022. do 2027. godine

Obrazloženje uz Nacrt prijedloga Akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja Urbanog područja Pazin za razdoblje od 2022. do 2027. godine

Obrazac-savjetovanje.docx

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – Nacrt prijedloga Strategije razvoja Urbanog područja Pazin za razdoblje od  2022. do 2027. godine.

U skladu sa Zakonom  o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13., 85/15. i 69/22.), Grad Pazin je dana 10. studenog 2023. godine započeo s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu prijedloga Strategije razvoja Urbanog područja Pazin za razdoblje od  2022. do 2027. godine. 

Navedeno savjetovanje provest će se u razdoblju od 10. studenog 2023. godine do 10. prosinca 2023. godine.

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi mogu se slati na adresu elektroničke pošte [email protected] zajedno s ispunjenim obrascem za savjetovanje kojeg možete preuzeti u nastavku, ili  putem pošte ili osobno na adresu: Grad Pazin, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko pravne poslove, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin.

Nacrt prijedloga Strategije razvoja Urbanog područja Pazin za razdoblje od 2022. do 2027. godine

Obrazloženje uz Nacrt prijedloga Strategije razvoja Urbanog područja Pazin za razdoblje od 2022. do 2027. godine

Obrazac-savjetovanje.docx

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – Nacrt prijedloga Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Pazina.

U skladu sa Zakonom  o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13., 85/15. i 69/22.), Grad Pazin je dana 16. listopada 2023. godine započeo s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu prijedloga Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Pazina.

Navedeno savjetovanje provest će se u razdoblju od 16. listopada 2023. godine do 15. studenog 2023. godine.

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi mogu se slati na adresu elektroničke pošte [email protected] zajedno s ispunjenim obrascem za savjetovanje kojeg možete preuzeti u nastavku, ili  putem pošte ili osobno na adresu: Grad Pazin, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko pravne poslove, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin.

Nacrt prijedloga Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Pazina

Obrazloženje uz Nacrt prijedloga Odluke o osnivanju savjeta mladih Grada Pazina

Obrazac-savjetovanje.docx

 

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – Nacrt prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade. 

U skladu sa Zakonom  o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13., 85/15. i 69/22.), Grad Pazin je dana 16. listopada 2023. godine započeo s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade. 

Navedeno savjetovanje provest će se u razdoblju od 16. listopada 2023. godine do 15. studenog 2023. godine.

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi mogu se slati na adresu elektroničke pošte [email protected] zajedno s ispunjenim obrascem za savjetovanje kojeg možete preuzeti u nastavku, ili  putem pošte ili osobno na adresu: Grad Pazin, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko pravne poslove, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin.

Nacrt prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

Obrazloženje uz Nacrt prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

Obrazac-savjetovanje.docx

 

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – Nacrt prijedloga Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Pazina.

U skladu sa Zakonom  o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13., 85/15. i 69/22.), Grad Pazin je dana 16. listopada 2023. godine započeo s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu prijedloga Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Pazina. 

Navedeno savjetovanje provest će se u razdoblju od 16. listopada 2023. godine do 15. studenog 2023. godine.

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi mogu se slati na adresu elektroničke pošte [email protected] zajedno s ispunjenim obrascem za savjetovanje kojeg možete preuzeti u nastavku, ili  putem pošte ili osobno na adresu: Grad Pazin, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko pravne poslove, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin.

Nacrt prijedloga Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Pazina

Obrazloženje uz Nacrt prijedloga Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Pazina

Obrazac-savjetovanje.docx

 

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – Nacrt prijedloga Odluke o porezima Grada Pazina  

U skladu sa Zakonom  o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13., 85/15. i 69/22.), Grad Pazin je dana 16. listopada 2023. godine započeo s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu prijedloga Odluke o porezima Grada Pazina. 

Navedeno savjetovanje provest će se u razdoblju od 16. listopada 2023. godine do 15. studenog 2023. godine.

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi mogu se slati na adresu elektroničke pošte [email protected] zajedno s ispunjenim obrascem za savjetovanje kojeg možete preuzeti u nastavku, ili  putem pošte ili osobno na adresu: Grad Pazin, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko pravne poslove, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin.

Nacrt prijedloga Odluke o porezima Grada Pazina

Obrazloženje uz Nacrt prijedloga Odluke o porezima Grada Pazina

Obrazac-savjetovanje.docx

 

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pazina. 

U skladu sa Zakonom  o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13., 85/15. i 69/22.), Grad Pazin je dana 06. rujna 2023. godine započeo s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pazina. 

Navedeno savjetovanje provest će se u razdoblju od 06. rujna 2023. godine do 06. listopada 2023. godine.

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi mogu se slati na adresu elektroničke pošte [email protected] zajedno s ispunjenim obrascem za savjetovanje kojeg možete preuzeti u nastavku, ili  putem pošte ili osobno na adresu: Grad Pazin, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko pravne poslove, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin.

Izvješće – Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi skrbi Grada Pazina

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pazina

Obrazloženje uz Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pazina

Obrazac-savjetovanje.docx

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Pazina.  

U skladu sa Zakonom  o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13., 85/15. i 69/22.), Grad Pazin je dana 29. svibnja 2023. godine započeo s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu prijedloga Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Pazina.  

Navedeno savjetovanje provest će se u razdoblju od 29. svibnja 2023. godine do 28. lipnja 2023. godine.

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi mogu se slati na adresu elektroničke pošte [email protected] zajedno s ispunjenim obrascem za savjetovanje kojeg možete preuzeti u nastavku, ili putem pošte ili osobno na adresu: Grad Pazin, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko pravne poslove, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin.

Izvješće – Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Pazina

Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Pazina

Obrazloženje uz Nacrt Prijedloga Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Pazina

Obrazac-savjetovanje.docx

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Pazina.

U skladu sa Zakonom  o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13., 85/15. i 69/22.), Grad Pazin je dana 04. travnja 2023. godine započeo s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Pazina.

Navedeno savjetovanje provest će se u razdoblju od 04. travnja 2023. godine do 04. svibnja 2023. godine.

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi mogu se slati na adresu elektroničke pošte [email protected] zajedno s ispunjenim obrascem za savjetovanje kojeg možete preuzeti u nastavku, ili putem pošte ili osobno na adresu: Grad Pazin, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko pravne poslove, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin.

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Pazina

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama  Odluke o uređenju prometa na području Grada Pazina

Obrazloženje uz Nacrt Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Pazina

Obrazac-savjetovanje.docx

Odluka o uređenju prometa na području Grada Pazina (“Službene novine Grada Pazina” broj 5/20.)

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – Nacrt prijedloga Odluke o nagradama i priznanjima Grada Pazina.

U skladu sa Zakonom  o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13., 85/15. i 69/22.), Grad Pazin je dana 07. veljače 2023. godine započeo s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu prijedloga Odluke o nagradama i priznanjima Grada Pazina.

Navedeno savjetovanje provest će se u razdoblju od 07. veljače 2023. godine do 09. ožujka 2023. godine.

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi mogu se slati na adresu elektroničke pošte [email protected] zajedno s ispunjenim obrascem za savjetovanje kojeg možete preuzeti u nastavku, ili putem pošte ili osobno na adresu: Grad Pazin, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko pravne poslove, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin.

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt prijedloga Odluke o priznanjima i nagradama Grada Pazina

Nacrt prijedloga Odluke o nagradama i priznanjima Grada Pazina

Obrazloženje uz Nacrt prijedloga Odluke o nagradama i priznanjima Grada Pazina

Obrazac-savjetovanje.docx

 

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – Nacrt prijedloga Pravilnika o provedbi jednostavne nabave.

U skladu sa Zakonom  o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13., 85/15. i 69/22.), Grad Pazin je dana 03. veljače 2023. godine započeo s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu prijedloga Pravilnika o provedbi jednostavne nabave.

Navedeno savjetovanje provest će se u razdoblju od 03. veljače 2023. godine do 03. ožujka 2023. godine.

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi mogu se slati na adresu elektroničke pošte [email protected] zajedno s ispunjenim obrascem za savjetovanje kojeg možete preuzeti u nastavku, ili  putem pošte ili osobno na adresu: Grad Pazin, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko pravne poslove, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin.

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt prijedloga Pravilnika o jednostavnoj nabavi

Nacrt prijedloga Pravilnika o provedbi jednostavne nabave

Obrazloženje uz Nacrt prijedloga Pravilnika o provedbi jednostavne nabave

Obrazac-savjetovanje.docx