Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Komunalne djelatnosti

Komunalne djelatnosti su djelatnosti uslužnog karaktera, a služe zadovoljavanju svakodnevnih potreba stanovništva određenog područja i kao takve funkcionalno su vezane za određeno teritorijalno područje.

Na području Grada Pazina obavljaju se sljedeće komunalne djelatnosti:

 1. održavanje čistoće,
 2. odlaganje komunalnog otpada,
 3. održavanje javnih površina,
 4. tržnica na malo,
 5. održavanje groblja,
 6. obavljanje dimnjačarskih poslova,
 7. održavanje javne rasvjete,
 8. održavanje i naplata parkirališta,
 9. prigodno ukrašavanje naselja,
 10. upravljanje trgovinom na malo izvan prodavaonica na sajmeni dan,
 11. oglašavanje i plakatiranje,
 12. održavanje distribucijsko telekomunikacijske kanalizacije (DTK),
 13. održavanje nerazvrstanih cesta po ugovoru, te
 14. održavanje nerazvrstanih cesta putem trgovačkog društva u su/vlasništvu.

Komunalne djelatnosti na području Grada Pazina mogu obavljati: trgovačka društva u su/vlasništvu Grada Pazina, pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji i pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti.

Trgovačko društvo ‘USLUGA’ d.o.o. Pazin, kao trgovačko društvo u su/vlasništvu Grada Pazina, obavlja slijedeće komunalne djelatnosti:  održavanje čistoće,  odlaganje komunalnog otpada,  održavanje javnih površina,  tržnica na malo, održavanje groblja, održavanje i naplata parkirališta, oglašavanje i plakatiranje, održavanje nerazvrstanih cesta putem trgovačkog društva u su/vlasništvu,  upravljanje trgovinom na malo izvan prodavaonica na sajmeni dan, te održavanje DTK kanalizacije.

Pravne ili fizičke osobe, na temelju ugovora o koncesiji, mogu na području Grada Pazina obavljati komunalnu djelatnost: obavljanje dimnjačarskih poslova.

Pravne ili fizičke osobe, na temelju ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti, mogu na području Grada Pazina obavljati sljedeće komunalne djelatnosti: održavanje javne rasvjete,  prigodno ukrašavanje naselja i  održavanje nerazvrstanih cesta po ugovoru.

ODLUKA o komunalnim djelatnostima 24/11, 24/12 i 26/13

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.