Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Komunalne djelatnosti

Komunalne djelatnosti su djelatnosti kojima se osigurava građenje i/ili održavanje komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne ispravnosti (komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture) i komunalne djelatnosti kojima se pojedinačnim korisnicima pružaju usluge nužne za svakodnevni život i rad na području Grada Pazina (uslužne komunalne djelatnosti).

Na području Grada Pazina obavljaju se slijedeće:

  1. komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture: održavanje nerazvrstanih cesta (određenih i ostalih), održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, održavanje javnih zelenih površina, održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, održavanje groblja, održavanje čistoće javnih površina i održavanje javne rasvjete.
  2. uslužne komunalne djelatnosti: usluge parkiranja na uređenim javnim površinama, usluge javnih tržnica na malo, usluge ukopa pokojnika, dimnjačarske usluge, usluge upravljanja trgovinom na malo izvan prodavaonica na sajmeni dan te usluge oglašavanja i plakatiranja.

Komunalne djelatnosti na području Grada Pazina mogu obavljati: trgovačka društva u su/vlasništvu Grada Pazina na temelju odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti, pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji i pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o obavljanja komunalnih djelatnosti.

Trgovačko društvo ‘USLUGA’ d.o.o. Pazin, kao trgovačko društvo u su/vlasništvu Grada Pazina, na temelju Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti, obavlja slijedeće:

  1. komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture: održavanje ostalih nerazvrstanih cesta, održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, održavanje javnih zelenih površina, održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, održavanje groblja i održavanje čistoće javnih površina.
  2. uslužne komunalne djelatnosti: usluge parkiranja na uređenim javnim površinama, usluge javnih tržnica na malo, usluge ukopa pokojnika, usluge upravljanja trgovinom na malo izvan prodavaonica na sajmeni dan te usluge oglašavanja i plakatiranja.

Pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji, mogu na području Grada Pazina obavljati uslužnu komunalnu djelatnost dimnjačarskih poslova. Važeći ugovor o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova ima ALTUS d.o.o.

Pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti, mogu na području Grada Pazina obavljati sljedeće komunalne djelatnosti: održavanje javne rasvjete i  održavanje određenih nerazvrstanih cesta. Važeći ugovor za obavljanje komunalne djelatnosti održavanje javne rasvjete ima VILSTROJ d.o.o., a za održavanje određenih nerazvrstanih cesta imaju ISTARSKE CESTE d.o.o.

ODLUKA o komunalnim djelatnostima 05/19, 02/22. i 07/23.

ODLUKA o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti 05/19