Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Adresar gradske uprave

Adresa:

Grad Pazin
Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52 000 Pazin, HR

Tel. centrala: ++385 52 624 111

Ured Grada

[email protected]

Radno mjesto Ime i prezime tel: e-mail: fax: int:
Predstojnik Ureda Grada Zoran Sloković 624-208 [email protected]  116
Savjetnica za vođenje projekata i manifestacija Ranka Šepić 635-091 [email protected] 171
Viša stručna suradnica za vođenje projekata i pravne poslove Dora Rizvić 635-031 [email protected] 5031
Referentica za poslove Gradskog vijeća Ana Bančić 624-172 [email protected] 624-133 72
Stručna suradnica za javnu nabavu Nataša Ukotić 635-086 [email protected] 114
Viši referent za opće poslove Tereza Mišon Šolić 624-208 [email protected] 112

Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti

[email protected]

Radno mjesto Ime i prezime tel: e-mail: fax: int:
Pročelnica Nevija Srdoč 624-240 [email protected]  121
Viši stručni suradnik za odgoj i obrazovanje Anton Finderle 635-097 [email protected] 126
Viša stručna suradnica za kulturu Emina Svilar 635-098 [email protected] 127
Viša referentica za socijalnu skrb i zdravstvo Sanja Selar 635-104 [email protected] 104
Referentica za uredsko poslovanje

Kristina Kuzma

Marinela Dagostin

635-096 [email protected] 111
Referentica za opće poslove Đulijana Gambar 624-034 [email protected] 128
Domar-ložač Goran Juričić 616-571 172
Spremačica Antica Živković

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo

[email protected]

Radno mjesto Ime i prezime tel: e-mail: fax: int:
Pročelnik Elvis Kliman 635-099 [email protected] 624-133 110
Voditelj Odsjeka za pravne poslove i imovinu Irenko Pilat 635-101 [email protected] 624-133 143
Samost.upravna referentica za imovinsko-pravne i opće poslove Irene Jelovčić 635-105 [email protected] 624-133 128
Viša stručna suradnica za prostorno planiranje Nikolina Pamić 635-089 [email protected] 624-133 132
Viši referent za komunalnu infrastrukturu Kazimir Zović 624-367 [email protected] 624-133 117
Viša stručna suradnica za zaštitu okoliša i komunalne poslove Zvijezdana Bertetić 635-103 [email protected] 624-133 144
Savjetnica za prostorno uređenje i gradnju Adisa Raković Kranjac 635-088 [email protected] 624-133 108
Viša stručna suradnica za tehničke poslove i projekte Luana Benažić Jekić 635-095 [email protected] 624-133  125
Viša stručna suradnica za EU projekte Claudia Pučić 635-030 [email protected] 624-133 5030
Referent – komunalni redar Mladen Pilat 635-102 [email protected] 624-133  122
Referentica za opće poslove Maura Kalac  621-418  [email protected] 624-133  141
Referent – prometni redar Marko Antolović

Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun

[email protected]

Radno mjesto Ime i prezime tel: e-mail: fax: int:
Pročelnica Maja Stranić Grah 635-100 [email protected] 624-131 109
Viša stručna suradnica za gospodarstvo I Marta Daus Brubnjak 635-107 [email protected] 624-131 130
Viši stručni suradnik za gospodarstvo II Edi Ćus 635-108 [email protected] 624-131 102
Viša referentica za knjigovodstvo Dolores Živolić 635-109 [email protected] 624-131 103
Viša stručna suradnica za proračun Marina Tomišić 635-092 [email protected] 624-416 146
Referentica za proračun Edita Vranić 635-106 [email protected] 624-131 131
Referentica za računovodstvo Nevina Šajina 635-087 [email protected] 624-131 137
Referentica za naplatu I Sonja Orbanić 635-094 [email protected] 624-416 147
Referentica za naplatu II Ada Gržetić 635-093 [email protected] 624-416 145

Služba za unutarnju reviziju

Radno mjesto Ime i prezime tel: e-mail: fax: int:
Voditelj Službe Roberto Ladavac 635-110 [email protected]  624-131 107
Unutrašnji revizor
Viši referent za evidenciju i obradu podataka

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.