Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Adresar gradske uprave

Adresa:

Grad Pazin
Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52 000 Pazin, HR

Tel. centrala: ++385 52 624 111

Upravni odjel za protokol, informiranje, manifestacije i projekte

[email protected]

[email protected]

[email protected]

 

Radno mjesto Ime i prezime tel:
e-mail:
Gradonačelnica Suzana Jašić 624-208
[email protected]
Pročelnica Ranka Šepić 635-091
[email protected]
Viša stručna suradnica 1. za razvojne projekte Irena Boljunčić 616-571
[email protected]
Savjetnica 1. za javnu nabavu Nataša Ukotić 635-086
[email protected]
Viša stručna suradnica 2. za javnu nabavu i pravne poslove Marija Gržić Stojanović 635-076
[email protected]
Viša stručna suradnica 2. za protokol i manifestacije Dejzi Miljavac 635-031
[email protected]
Viši stručni suradnik 2. za pripremu projekata Edi Ćus 635-108
[email protected]
Stručni suradnik za komunikaciju i odnose s javnošću Mladen Pilat 635-102
[email protected]

Upravni odjel za opću upravu i imovinsko pravne poslove

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

Radno mjesto Ime i prezime tel:
e-mail:
Pročelnica Martina Brajković Mrak 635-090
[email protected]
Savjetnica 2. za imovinsko pravne i opće poslove Danijela Debeljuh 635-105
[email protected]
Viša stručna suradnica 1. za imovinske pravne poslove Irene Jelovčić 635-093
[email protected]
Viša stručna suradnica 2. za imovinsko pravne poslove Petra Jeromela 635-093
[email protected]
Viša stručna suradnica 2. za opće i pravne poslove Melisa Družetić 635-094
[email protected]
Viša stručna suradnica 2. za poslove Gradonačelnice Erika Zgrablić 624-208
[email protected]
Viša referentica 1. za opće poslove i poslove Gradonačelnice (administrativno-poslovna tajnica)
Referentica 1. za poslove Gradskog vijeća Ana Bančić 624-172
[email protected]
Referent/referentica 2. za službeničke odnose i opće poslove Sara Blažević 624-149
[email protected]
Referentica 2. za opće poslove Đulijana Gambar 624-034
[email protected]
Referentica 2. za poslove pisarnice i pismohrane Sonja Orbanić 635-096
[email protected]
Referent/referentica 2. za poslove pisarnice i pismohrane

Upravni odjel za društvene djelatnosti

[email protected]

Radno mjesto Ime i prezime tel:
e-mail:
Pročelnica Nevija Srdoč 624-240
[email protected]
Savjetnik 1. za odgoj, obrazovanje i mlade Anton Finderle 635-097
[email protected]
Savjetnica 2. za kulturu, stipendiranje i tehničku kulturu Emina Svilar 635-098
[email protected]
Viša stručna suradnica 2. za civilno društvo, sport i projekte Tamara Damijanić 635-103
[email protected]
Referent/referentica 2. za opće poslove Ana Tenčić 624-078
[email protected]
Stručna suradnica za socijalnu skrb i zdravstvo Sanja Selar 635-104
[email protected]

Upravni odjel za komunalni sustav

[email protected]

Radno mjesto Ime i prezime tel:
e-mail:
Pročelnik Elvis Kliman 635-099
[email protected]
Viši savjetnik za pravne poslove, doprinose i naknade Irenko Pilat 635-101
[email protected]
Viša stručna suradnica 2. za komunalnu infrastrukturu Dajana Hrvatin 091/1624132
[email protected]
Viši stručni suradnik 2. za komunalno – prometno -poljoprivredno  redarstvo Marko Antolović 624-189
[email protected]
Viši stručni suradnik 2. za komunalnu infrastrukturu Boris Mohorović 624-133
[email protected]
Stručni suradnik za komunalnu infrastrukturu Kazimir Zović 624-367
[email protected]
Referent 1.  poljoprivredno-komunalno-prometni redar
Referentica 1. za opće poslove Maura Kalac 621-418
[email protected]
Referent 1. prometni redar
Referent 1. komunalni redar Andrej Schifflin 091/6243004
[email protected]
Referent/referentica 1. komunalni redar

Upravni odjel za prostorno planiranje i gradnju

[email protected]

Radno mjesto Ime i prezime tel:
e-mail:
Pročelnica Adisa Raković Kranjac 635-088
[email protected]
Viši savjetnik/viša savjetnica za prostorno planiranje i gradnju
Savjetnica 2. za tehničke poslove i projekte Luana Benažić Jekić 635-095
[email protected]
Viša stručna suradnica 1. za tehničke poslove, projekte i gradnju Merlisa Vale 635-030
[email protected]
Viša stručna suradnica 1. za prostorno planiranje i gradnju Nikolina Pamić 624-487
[email protected]
Viši stručni suradnik 2. za prostorno planiranje i gradnju

 

Marina Svetić

[email protected]

 

 

635-089

Referent/referentica 1. za opće poslove

Upravni odjel za financije i ITU mehanizam

[email protected]

Radno mjesto Ime i prezime tel:
e-mail:
Pročelnica Maja Stranić Grah 635-100
[email protected]
Savjetnica 1. za proračun Marina Tomišić 635-092
[email protected]
Viša stručna suradnica 1. za računovodstvo Branka Kolić 635-109
[email protected]
Stručna suradnica za računovodstvo i naplatu Sindi Čekada 635-087
[email protected]
Viša referentica 1. za naplatu Tereza Mišon Šolić 635-106
[email protected]
Voditelj/voditeljica Odsjeka 1. za ITU mehanizam
Savjetnica 1. za provedbu ITU mehanizma Marta Daus Brubnjak 635-107
[email protected]
Viši stručni suradnik/viša stručna suradnica 2. za financijske

Služba za unutarnju reviziju

Radno mjesto Ime i prezime tel:
e-mail:
Voditelj Službe Roberto Ladavac 635-110
[email protected]
Unutarnji revizor/revozorka
Viši referent/viša referentica za evidenciju i obradu podataka