Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Adresar gradske uprave

Adresa:

Grad Pazin
Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52 000 Pazin, HR

Tel. centrala: ++385 52 624 111

Ured Grada

[email protected];

[email protected]

[email protected]

Radno mjesto Ime i prezime tel: fax: int:
Pročelnica Ureda Grada Martina Brajković Mrak 624-208  116
Savjetnica za vođenje projekata i manifestacija Ranka Šepić 635-091 171
Viša stručna suradnica za vođenje projekata i pravne poslove Dora Rizvić

635-031

 

5031
Referentica za poslove Gradskog vijeća Ana Bančić 624-172 624-133 72
Viša stručna suradnica za javnu nabavu Nataša Ukotić 635-086 114
Viša referentica za opće poslove

Dejzi Miljavac

(zamjena Erika Zgrablić)

624-208 112

Upravni odjel za društvene djelatnosti

[email protected]

Radno mjesto Ime i prezime tel: fax: int:
Pročelnica Nevija Srdoč 624-240  121
Savjetnik za odgoj, obrazovanje i mlade Anton Finderle 635-097 126
Viša stručna suradnica za projekte (Projekt “INKluzivne škole 5+” Tamara Damijanić 635-103 144
Viša stručna suradnica za kulturu Emina Svilar 635-098 127
Stručna suradnica  za socijalnu skrb i zdravstvo Sanja Selar 635-104 104
Viša referentica za uredsko poslovanje i opće poslove i Službenica za zaštitu osobnih podataka Petra Jeromela 635-096 111
Referentica za poslove pisarnice 616-571 172
Referentica za opće poslove Đulijana Gambar 624-034 128
Domar-ložač Goran Juričić
Spremačica Antica Živković

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo

[email protected]

Radno mjesto Ime i prezime tel: fax: int:
Pročelnik Elvis Kliman 635-099 624-133 110
Voditelj Odsjeka za pravne poslove i imovinu Irenko Pilat 635-101 624-133 143

Samost.upravna referentica za imovinsko-pravne i opće poslove

Samost. upravna referentica za imovinsko pravne poslove

Irene Jelovčić

Danijela Debeljuh

 

635-105

105
Viša stručna suradnica za prostorno planiranje

Nikolina Pamić

(zamjena Ivan Jeromela)

635-089 624-133 132
Viši referent za komunalnu infrastrukturu Kazimir Zović 624-367 624-133 117
Viša stručna suradnica za zaštitu okoliša i komunalne poslove 635-103 624-133 144
Savjetnica za prostorno uređenje i gradnju Adisa Raković Kranjac 635-088 624-133 108
Viša stručna suradnica za tehničke poslove i projekte

Luana Benažić Jekić

Marija Marković Penko

635-095 624-133  125
Viši referent za komunalne poslove – komunalni redar Mladen Pilat 635-102 624-133  122
Referentica za opće poslove Maura Kalac  621-418 624-133  141

Referent  – komunalni redar

Referent – prometni redar

Andrej Schifflin

Marko Antolović

091/6243004

091/6242785

Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun

[email protected]

Radno mjesto Ime i prezime tel: fax: int:
Pročelnica Maja Stranić Grah 635-100 624-131 109
Viša stručna suradnica za gospodarstvo I Marta Daus Brubnjak 635-107 624-131 130
Viši stručni suradnik za gospodarstvo II Edi Ćus 635-108 624-131 102
Viša stručna suradnica za proračun Marina Tomišić 635-092 624-416 146
Viša stručna suradnica za računovodstvo Branka Kolić 635-109 624-131 103
Viša referentica za naplatu Tereza Mišon Šolić 635-106 624-131 131
Referentica za računovodstvo Nevina Šajina 635-087 624-131 137
Referentica za naplatu I Sonja Orbanić 635-094 624-416 147
Referentica za naplatu II Ada Gržetić 635-093 624-416 145

Služba za unutarnju reviziju

Radno mjesto Ime i prezime tel: fax: int:
Voditelj Službe Roberto Ladavac 635-110  624-131 107
Unutarnji revizor
Viši referent za evidenciju i obradu podataka

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.