Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Adresar gradske uprave

Adresa:

Grad Pazin
Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52 000 Pazin, HR

Tel. centrala: ++385 52 624 111

Ured Grada

ured.grada@pazin.hr

Radno mjesto Ime i prezime tel: e-mail: fax: int:
Predstojnik Ureda Grada Zoran Sloković 624-208 zoran.slokovic@pazin.hr  116
Savjetnica za vođenje projekata i manifestacija Ranka Šepić 635-091 ranka.sepic@pazin.hr 171
Viša stručna suradnica za vođenje projekata i pravne poslove

Dora Rizvić

(zamjena Martina Bravar)

635-031

 

dora.rizvic@pazin.hr

martina.bravar@pazin.hr

5031
Referentica za poslove Gradskog vijeća Ana Bančić 624-172 gradsko.vijece@pazin.hr 624-133 72
Viša stručna suradnica za javnu nabavu Nataša Ukotić 635-086 ured.grada@pazin.hr 114
Viša referentica za opće poslove Tereza Mišon Šolić 624-208 ured.gradonacelnika@pazin.hr 112

Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti

drustvene.djelatnosti@pazin.hr

Radno mjesto Ime i prezime tel: e-mail: fax: int:
Pročelnica Nevija Srdoč 624-240 nevija.srdoc@pazin.hr  121

Viši stručni suradnik za odgoj i obrazovanje

 

Viša stručna suradnica za projekte (Projekt “INKluzivne škole 5+”

Anton Finderle

Tamara Damijanić

 

 

635-097

anton.finderle@pazin.hr

 

tamara.damijanić@pazin.hr

126
Viša stručna suradnica za kulturu Emina Svilar 635-098 emina.svilar@pazin.hr 127
Stručna suradnica  za socijalnu skrb i zdravstvo Sanja Selar 635-104 sanja.selar@pazin.hr 104

Viša referentica za uredsko poslovanje i opće poslove i Službenica za zaštitu osobnih podataka

 

Referentica za poslove pisarnice

Petra Jeromela

 

Marinela Dagostin

635-096

 

616-571

petra.jeromela@pazin.hr

 

 

marinela.dagostin@pazin.hr

111

 

172

Referentica za opće poslove Đulijana Gambar 624-034 djulijana.gambar@pazin.hr 128
Domar-ložač Goran Juričić
Spremačica Antica Živković

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo

komunalni.planiranje@pazin.hr

Radno mjesto Ime i prezime tel: e-mail: fax: int:
Pročelnik Elvis Kliman 635-099 elvis.kliman@pazin.hr 624-133 110
Voditelj Odsjeka za pravne poslove i imovinu Irenko Pilat 635-101 irenko.pilat@pazin.hr 624-133 143

Samost.upravna referentica za imovinsko-pravne i opće poslove

Samost. upravna referentica za imovinsko pravne poslove

Irene Jelovčić

Danijela

Debeljuh

 

635-105

irene.jelovcic@pazin.hr

 

danijela.debeljuh@pazin.hr

624-133 105
Viša stručna suradnica za prostorno planiranje Nikolina Pamić 635-089 nikolina.pamic@pazin.hr 624-133 132
Viši referent za komunalnu infrastrukturu Kazimir Zović 624-367 kazimir.zovic@pazin.hr 624-133 117
Viša stručna suradnica za zaštitu okoliša i komunalne poslove Zvijezdana Bertetić 635-103 zvijezdana.bertetic@pazin.hr 624-133 144
Savjetnica za prostorno uređenje i gradnju Adisa Raković Kranjac 635-088 adisa.rakovic-kranjac@pazin.hr 624-133 108
Viša stručna suradnica za tehničke poslove i projekte Luana Benažić Jekić 635-095 luana.benazic.jekic@pazin.hr 624-133  125
Referent – komunalni redar Mladen Pilat 635-102 mladen.pilat@pazin.hr 624-133  122
Referentica za opće poslove Maura Kalac  621-418  maura.kalac@pazin.hr 624-133  141
Referent – prometni redar Marko Antolović

Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun

gospodarstvo.proracun@pazin.hr

Radno mjesto Ime i prezime tel: e-mail: fax: int:
Pročelnica Maja Stranić Grah 635-100 maja.stranic-grah@pazin.hr 624-131 109
Viša stručna suradnica za gospodarstvo I Marta Daus Brubnjak 635-107 marta.daus-brubnjak@pazin.hr 624-131 130
Viši stručni suradnik za gospodarstvo II Edi Ćus 635-108 edi.cus@pazin.hr 624-131 102
Viša stručna suradnica za proračun Marina Tomišić 635-092 marina.tomisic@pazin.hr 624-416 146
Viša stručna suradnica za računovodstvo Branka Kolić 635-109 branka.kolic@pazin.hr 624-131 103
Referentica za proračun Edita Vranić 635-106 edita.vranic@pazin.hr 624-131 131
Referentica za računovodstvo Nevina Šajina 635-087 nevina.sajina@pazin.hr 624-131 137
Referentica za naplatu I Sonja Orbanić 635-094 sonja.orbanic@pazin.hr 624-416 147
Referentica za naplatu II Ada Gržetić 635-093 ada.grzetic@pazin.hr 624-416 145

Služba za unutarnju reviziju

Radno mjesto Ime i prezime tel: e-mail: fax: int:
Voditelj Službe Roberto Ladavac 635-110 roberto.ladavac@pazin.hr  624-131 107
Unutarnji revizor
Viši referent za evidenciju i obradu podataka

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.