Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Adresar gradske uprave

Adresa:

Grad Pazin
Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52 000 Pazin, HR

Tel. centrala: ++385 52 624 111

Ured Grada

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

Radno mjesto Ime i prezime tel: fax: int:
Pročelnica Ureda Grada Martina Brajković Mrak 624-208  116
Savjetnica 1. za vođenje projekata i manifestacija Ranka Šepić 635-091 171
Viša stručna suradnica 2. za pravne poslove i javnu nabavu Dušanka Cvijanović 635-093 145
Referentica 1. za poslove Gradskog vijeća Ana Bančić 624-172 72
Savjetnica 2. za javnu nabavu Nataša Ukotić 635-086 114
Viša referentica 2. za opće poslove i poslove gradonačelnice (administrativno-poslovni tajnik) Erika Zgrablić 624-208 112
Viša stručna suradnica 2. za pravne poslove i ljudske resurse Petra Jeromela
(zamjena: Melisa Družetić)
635-094 147
Stručna suradnica za odnose s javnošću i protokol Dejzi Miljavac  635-031 5031
Referentica 2. za uredsko poslovanje Sonja Orbanić 616-571 172
Referentica 2. za opće poslove Đulijana Gambar 635-096 111
Domar Goran Juričić
Spremačica Antica Živković

Upravni odjel za društvene djelatnosti

[email protected]

Radno mjesto Ime i prezime tel: fax: int:
Pročelnica Nevija Srdoč 624-240 121
Savjetnik 1. za odgoj, obrazovanje i mlade Anton Finderle 635-097 126
Viša stručna suradnica 2. za projekte (Projekt “INKluzivne škole 5+” Tamara Damijanić
(zamjena: Irena Boljunčić Gracin)
635-103 144
Viša stručna suradnica 2. za kulturu Emina Svilar 635-098 127
Stručna suradnica za socijalnu skrb i zdravstvo Sanja Selar 635-104 104
Viši stručni suradnik 2. za sport Edi Ćus 635-108 102

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo

[email protected]

Radno mjesto Ime i prezime tel: fax: int:
Pročelnik Elvis Kliman 635-099 624-133 110
Viša stručna suradnica 2. za tehničke poslove i projekte Luana Benažić Jekić 635-095 624-133 125
Stručni suradnik za komunalnu infrastrukturu Kazimir Zović 624-367 624-133 117
Viši referent 1. za komunalne poslove i komunalni redar Mladen Pilat 635-102 624-133 122
Referent 1. prometni redar Marko Antolović 091/6242785
Referentica 1. za opće poslove Maura Kalac 621-418 624-133 141
Odsjek za pravne poslove i imovinu
Voditelj Odsjeka 2. za pravne poslove i imovinu Irenko Pilat 635-101 624-133 143
Viša stručna suradnica 2. za imovinsko-pravne i opće posloveViša stručna suradnica 2. za imovinsko pravne poslove Irene Jelovčić
Danijela Debeljuh
635-105 105
Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo
Voditeljica Odsjeka 1. za prostorno uređenje i graditeljstvo Adisa Raković Kranjac 635-088 624-133 108
Viša stručna suradnica 2. za prostorno planiranje i gradnju

Nikolina Pamić

(zamjena Marina Svetić)

635-089 624-133 132
Viša stručna suradnica 2. za tehničke poslove, projekte i gradnju Marija Marković Penko 635-030 624-133 5030
Viši stručni suradnik 2. za tehničke poslove, projekte i gradnju Boris Mohorović
Zajednička služba komunalnog redarstva Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Lanišće i Lupoglav
Referent  1. komunalni redar Andrej Schifflin 091/6243004

Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun

[email protected]

Radno mjesto Ime i prezime tel: fax: int:
Pročelnica Maja Stranić Grah 635-100 624-131 109
Viša stručna suradnica 2. za gospodarstvo Marta Daus Brubnjak 635-107 624-131 130
Savjetnica 1. za proračun Marina Tomišić 635-092 624-416 146
Viša stručna suradnica 2. za računovodstvo Branka Kolić 635-109 624-131 103
Viša referentica 2. za naplatu Tereza Mišon Šolić 635-106 624-131 131
Viša referentica 1. za računovodstvo i naplatu Sindi Čekada 635-087 624-131 137

Služba za unutarnju reviziju

Radno mjesto Ime i prezime tel: fax: int:
Voditelj Službe Roberto Ladavac 635-110  624-131 107
Unutarnji revizor
Viši referent za evidenciju i obradu podataka