Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Gradska trgovačka društva i ustanove

Naziv trgovačkog društva/ ustanove Adresa OIB trgovačkog društva/ ustanove Ukupni temeljni kapital trgovačkog društva Udio u vlasništvu %
Dječji vrtić Olga Ban Pazin Prolaz Otokara Keršovanija 1, Pazin 05017253133 0,00 100,00%
Muzej Grada Pazina Trg Istarskog razvoda 1, Pazin 05483022544 0,00 100,00%
O.Š. Vladimira Nazora Pazin Šetalište pazinske gimnazije 9, Pazin 39968504705 0,00 100,00%
Gradska knjižnica Pazin Šetalište pazinske gimnazije 1a, Pazin 72292768317 0,00 100,00%
Pučko otvoreno učilište – glazbena škola Pazin Šetalište pazinske gimnazije 1, Pazin 58525559545 0,00 100,00%
Javna vatrogasna postrojba Pazin Vrtlišće 3a, Pazin 15860633652 0,00 49,29%
Zračna luka Pula d.o.o. Valtursko polje 210, Valtura 51946493681 81.400.000,00 1,00%
Uljanik d.d. Pula Flaciusova 1, Pula 21764428190 489.156.600,00 0,00%
IDA d.o.o. Pula Mletačka 12, Pula 90084809413 17.044.000,00 2,53%
Pazin d.o.o. Pazin Družba sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin 11390221928 20.000,00 100,00%
Istarski vodovod d.o.o. Buzet Sveti Ivan 8, Buzet 13269963589 378.000.000,00 5,19%
CIK Dr. Božo Milanović Pazin Jurja Dobrile 6, Pazin 63397242948 591.800,00 35,94%
Usluga d.o.o. Pazin Šime Kurelića 20, Pazin 03455963475 14.743.500,00 87,62%
VSI Butoniga d.o.o. Buzet Sveti Ivan 8, Buzet 93841076678 2.000.000,00 2,96%
IVS – Istarski vodozaš.sustav d.o.o. Buzet Sveti Ivan 8, Buzet 52879107301 1.000.000,00 8,94%
Usluga odvodnja d.o.o. Pazin Šime Kurelića 20, Pazin 04849628232 4.716.500,00 100,00%
Pazin sport d.o.o. Pazin Tugomila Ujčića, prof. 2 Pazin 43950983256 20.000,00 100,00%
Istarska autocesta d.o.o. Karlovačka 16, Pula 50043252136 4.373.100,0 0,75%
Razvojna agencija Srce Istre Družbe sv. Ćirila i Metoda 10 78390494424 20.000,00 58%