Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Kultura i civilno društvo

Zaštita kulturnih i prirodnih dobara

Na podstranicama možete pronaći informacije o zaštićenim kulturnim i prirodnim dobrima te kulturno-povjesnim cjelinama na području Grada Pazina, kao i sve o tekućim programima njihove obnove i zaštite.

Program javnih potreba u kulturi

Program javnih potreba u kulturi za Grad Pazin u 2014. godini donijet je na sjednici Gradskog vijeća, održanoj 19. prosinca 2013. godine i objavljen u Službenim novinama Grada Pazina, broj 34/13. Novine možete pronaći na podstranici.

Ustanove

Na području Grada Pazina djeluje 5 kulturnih ustanova, a mi vam ukratko donosimo njihovu povijest i sadašnje aktivnosti.

Izvješća o radu ustanova

Izvješća o radu i financijska izvješća ustanova kojima je osnivač Grad Pazin za 2013. godinu usvojena su na sjednici Gradskog vijeća, održanoj 27. ožujka 2014. godine, Zaključcima objavljenim u Službenim novinama Grada Pazina 9/14. U nastavku ih sve donosimo.

Kuća za pisce

Kuća za pisce – Hiža od besid zajednički je projekt Istarske županije i Grada Pazina, kojim je od derutne kuće u starogradskoj jezgri uređen prostor namijenjen rezidencijalnim programima s ciljem ostvarenja šire međunarodne književne suradnje.

Zakonske odredbe

Narodne novine sa zakonima vezanim uz kulturnu djelatnost, zajedno s njihovim ispravcima, donosimo u nastavku.

Društveni centar Veli Jože

Društveni centar “Veli Jože” uređen je na način da su dio u prizemlju činile prostorije namijenjene za provođenje aktivnosti udruga, studenata, ali i ostalih zainteresiranih građana i institucija. S vremenom su prostorije u prizemlju dodijeljene na korištenje LAG-u SREDIŠNJA ISTRA i Razvojnoj agenciji SRCE ISTRE, dok prostorije na prvom katu koriste udruge i ustanove za […]

Civilno društvo

Pronađite aktualne Natječaje, publikacije ili podatke o pazinskim Udrugama u nastavku.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.