Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Kućni ljubimci

U Gradu Pazinu na snazi je Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (“Službene novine Grada Pazina” broj 3/10.).

Nadzor nad provođenjem ove Odluke vrši komunalno redarstvo Grada Pazina putem komunalnog redara.

Posjednik psa je dužan komunalnom redaru na njegovo traženje pokazati ispravu o upisu psa.

U obavljanju nadzora  komunalni redar ovlašten je od počinitelja prekršaja naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja.

Držanje kućnih ljubimaca u stambenoj zgradi i okolišu takve zgrade, kretanje kućnih ljubimaca po zajedničkim dijelovima stambene zgrade i okolišu zgrade te obvezu čišćenja zajedničkih dijelova stambene zgrade i okoliša zgrade koje onečiste kućni ljubimci, sporazumno utvrđuju suvlasnici zgrade sukladno propisima o vlasništvu.

Nije dozvoljeno puštanje kućnih ljubimaca na javne površine bez nadzora.

Posjednik kućnog ljubimca dužan je pri svakom izvođenju na javnu površinu nositi pribor za čišćenje i očistiti svaku površinu koju njegov kućni ljubimac onečisti.

imagesCAVUVJW3

Zabranjeno je dovoditi i puštati psa u gradske parkove, prostore oko škola i dječjih vrtića, doma zdravlja, sportskih objekata i terena, na sajmove, groblja, cvjetnjake, dječja igrališta i slično.

Grad Pazin može takve površine označiti znakom s prekriženim likom psa.

 

 

 

 

images[11]

Uz nadzor i odgovornost posjednika dozvoljeno je dovoditi i puštati psa bez povodca:

  • u Željeznički park u Pazinu,
  • izvan naselja Pazin počevši od zadnjeg objekta u rubnim ulicama naselja Pazin prema nenaseljenom dijelu naselja,
  • izvan naselja Stari Pazin počevši od zadnjeg objekta u rubnim ulicama naselja Stari Pazin prema nenaseljenom dijelu naselja,
  • izvan granica ostalih naselja počevši od zadnjeg objekta u određenom naselju prema nenaseljenom dijelu naselja.

 

ODLUKA o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim životinjama i izgubljenim životinjama, 3/10

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.