Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Kućni ljubimci

U Gradu Pazinu na snazi je Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama i divljim životinjama (“Službene novine Grada Pazina” broj 27/18.).

Nadzor nad provođenjem ove Odluke vrši komunalni redar. U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti komunalni je redar ovlašten:

 1. pregledati isprave na temelju kojih se može utvrditi identitet stranke i drugih osoba nazočnih nadzoru,
 2. ući u prostore/prostorije u kojima se drže kućni ljubimci,
 3. uzimati izjave stranaka i drugih osoba,
 4. zatražiti od stranke podatke i dokumentaciju,
 5. prikupljati dokaze na vizualni i drugi odgovarajući način,
 6. očitati mirkočip,
 7. podnositi kaznenu prijavu, odnosno prekršajnu prijavu nadležnim tijelima,
 8. donijeti rješenje kojim nalaže usklađivanje uvjeta u skladu s ovom Odlukom pod prijetnjom pokretanja prekršajnog postupka ili naplate kazne,
 9. naplatiti novčanu kaznu propisanu ovom Odlukom,
 10. upozoravati i opominjati fizičke i pravne osobe,
 11. narediti fizičkim i pravnim osobama otklanjanje prekršaja,
 12. obavljati druge radnje u skladu sa svrhom nadzora.

Pse se smije izvoditi na javne površine ako su označeni mikročipom, na povodcu i pod nadzorom posjednika.

Držanje kućnih ljubimaca u zajedničkim prostorijama zgrada i dvorištima zgrada, kretanje kućnih ljubimaca zajedničkim dijelovima zgrada i dvorištima zgrada te obvezu čišćenja tih prostorija i prostora koje onečiste kućni ljubimci sporazumno utvrđuju suvlasnici zgrade sukladno propisima i vlasništvu. Posjednik kućnih ljubimaca dužan je držati ih na način da ne ometaju mir sustanara ili na drugi način krše dogovoreni kućni red stambene zgrade i stanara okolnih nekretnina.

Posjednik kućnog ljubimca dužan je pri svakom izvođenju na javnu površinu nositi pribor za čišćenje i očistiti svaku površinu koju njegov kućni ljubimac onečisti.

imagesCAVUVJW3

Zabranjeno je dovoditi i puštati psa u gradske parkove, prostore oko škola i dječjih vrtića, doma zdravlja, sportskih objekata i terena, na sajmove, groblja, cvjetnjake, dječja igrališta i slično.

Grad Pazin može takve površine označiti znakom s prekriženim likom psa.

 

 

 

 

images[11]

Uz nadzor i odgovornost posjednika dozvoljeno je dovoditi i puštati psa bez povodca:

 • u Željeznički park u Pazinu,
 • izvan naselja Pazin počevši od zadnjeg objekta u rubnim ulicama naselja Pazin prema nenaseljenom dijelu naselja,
 • izvan naselja Stari Pazin počevši od zadnjeg objekta u rubnim ulicama naselja Stari Pazin prema nenaseljenom dijelu naselja,
 • izvan granica ostalih naselja počevši od zadnjeg objekta u određenom naselju prema nenaseljenom dijelu naselja.

 

ODLUKA o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama i divljim životinjama 27/18