Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Program javnih potreba u kulturi

Programom javnih potreba u kulturi Grada Pazina utvrđuju se javne potrebe u području kulture koje će se su/financirati iz Proračuna Grada Pazina na temelju zakonskih odredbi i gradskih akata.

Program javnih potreba u kulturi za 2024. godinu:

SN_54_2023_PJP za 2024

 

Program javnih potreba u kulturi za 2023. godinu:

SN_52_2022_PJP za 2023.pdf

SN_27_2023_1. izmjene PJP.pdf

 

Program javnih potreba u kulturi za 2022. godinu:

II izmjene PJP za 2022..pdf

SN_24_2022_I izmjene PJP za 2022..pdf

SN_57_2021_PJP za 2022..pdf

 

Program javnih potreba u kulturi za 2021. godinu:

SN_55_2021_III izmjene PJP za 2021.pdf

SN_43_2021_II izmjene PJP za 2021..pdfSN_14_2021_I izmjene PJP za 2021..pdf

SN_48_2020_PJP za 2021..pdf