Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Program javnih potreba u kulturi

Program javnih potreba u kulturi za Grad Pazin u 2015. godini donijet je na sjednici Gradskog vijeća, održanoj 18. prosinca 2014. godine i objavljen u Službenim novinama Grada Pazina, broj 40/14. Novine možete pronaći na podstranici.

SN 40 2014

SN_34_2013.pdf

SN_23_2014 (4).pdf

Program javnih potreba u kulturi za Grad Pazin u 2016. godini donijet je na sjednici Gradskog vijeća, održanoj 18. prosinca 2015. godine i objavljen u Službenim novinama Grada Pazina, broj 41/15. Novine sa programom javnih potreba i novine sa izmjenama javnih potreba možete pronaći na podstranicama.

SN 41/15. – Program javnih potreba za 2016.

SN 15/16. – I. izmjene

SN 44/16. – II. izmjene

SN 59/16. – III. izmjene

Program javnih potreba u kulturi za Grad Pazin u 2017. godini donijet je na sjednici Gradskog vijeća, održanoj 21. prosinca 2016. godine i objavljen u Službenim novinama Grada Pazina, broj 59/16. Novine sa programom javnih potreba i novine sa izmjenama javnih potreba možete pronaći na podstranicama.

SN 59/16. – Program javnih potreba za 2017.

SN 16/17. – I. izmjene

SN 40/17. – II. izmjene

SN 50/17. – III. izmjene

Program javnih potreba u kulturi za Grad Pazin u 2018. godini donijet je na sjednici Gradskog vijeća, održanoj 14. prosinca 2017. godine i objavljen u Službenim novinama Grada Pazina, broj 50/17. Novine sa programom javnih potreba možete pronaći na podstranicama.

SN 50/17. – Program javnih potreba za 2018.

SN 12/18. I. – izmjene

SN 40/18 – II. izmjene

SN 52/18. – III. izmjene

Program javnih potreba u kulturi za Grad Pazin u 2019. godini donijet je na sjednici Gradskog vijeća, održanoj 20. prosinca 2018. godine i objavljen u Službenim novinama Grada Pazina, broj 52/18. Novine sa programom javnih potreba možete pronaći na podstranicama.

SN 52/18. – Program javnih potreba za 2019.

 

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.