Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Program javnih potreba u kulturi

Program javnih potreba u kulturi za Grad Pazin u 2020. godini donijet je na sjednici Gradskog vijeća, održanoj 19. prosinca 2019. godine i objavljen u Službenim novinama Grada Pazina, broj 59/19. Novine sa programom javnih potreba možete pronaći na podstranicama.