Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pazina

Na  temelju  članka  96.  i  97.  Zakona  o  prostornom  uređenju  („Narodne  novine“  broj 153/2013, 65/2017, 114/2018, 39/2019) i Zaključka Gradonačelnice Grada Pazina KLASA: 350-02/20-01/04,  URBROJ:  2163-01-1/1-22-86  od  18. veljače 2022.  godine  nositelj  izrade  Upravni  odjel  za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina, objavljuje

JAVNU RASPRAVU

o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pazina

  1. Prijedlog IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pazina utvrdila je gradonačelnica Grada Pazina dana 18. veljače 2022. godine
  2. Javna rasprava će se održati u razdoblju od 25. veljače do 10. ožujka 2022. godine u vremenu od 8:00 – 15:00 sati uz pridržavanje preporuka Stožera civilne zaštite RH glede mjera zaštite od pandemije koronavirusa.
  3. Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pazina bit će izložen u holu Spomen doma u Pazinu.

Javno izlaganje Prijedloga IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pazina održat će se 3. ožujka 2022. godine s početkom u 18:00 sati u dvorani Istra u Spomen domu također i putem livestream sustava, sukladno preporukama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (KLASA: 350-01/20-01/116 od 20. ožujka 2020. godine) koje je izdano temeljem preporuka Stožera civilne zaštite RH.

Livestream servisu će biti moguće pristupiti koristeći poveznicu koja će biti objavljena na službenim stranicama Grada Pazina (www.pazin.hr). Isti omogućava sudjelovanje sudionika u vidu mogućnosti postavljanja pitanja odnosno davanja odgovora na njih.

Pitanja o predloženim rješenjima moguće je postavljati usmeno u dvorani Istra u Spomen domu ili putem e-maila: [email protected] za vrijeme javnog izlaganja putem livestreama.

  1. Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na predloženi Prijedlog Plana mogu se dostaviti zaključno s 10. ožujka 2022. godine na adresu: Grad Pazin, Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin.

Građani svoja pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe na prijedlog Plana mogu poslati i na e-mail adresu: [email protected].

  1. Sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da:

– imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog prostornog plana,

–  postavljaju  pitanja  tijekom  javnog  izlaganja  o  predloženim  rješenjima,  na  koja  usmeno  odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje,

– daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,

– upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Za  sve  dodatne  informacije  možete  se  javiti  u  Upravni  odjel  za  komunalni  sustav,  prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina ili nazvati na broj telefona 052/635-089.

 

Upravni odjel za komunalni sustav,  prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina 

KLASA: 350-02/20-01/04

URBROJ: 2163-01-6/3-22-88

Pazin, 18. veljače 2022. godine

 

U nastavku je Prijedlog za javnu raspravu IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pazina

GUP Pazin IV ID_TEKST_PP JR

GUP Pazin_IV ID_PP – 5.A. Pazinka III

GUP Pazin_IV ID_PP – 5.B. Lešće-Foškići

GUP Pazin_IV ID_PP – 5.C. Štefanije Ravnić

GUP Pazin_IV ID_PP JR-1_namjena

GUP Pazin_IV ID_PP JR-2_gosp – drustv

GUP Pazin_IV ID_PP JR-3a_promet

GUP Pazin_IV ID_PP JR-3b_posta-ek

GUP Pazin_IV ID_PP JR-3c_energetski

GUP Pazin_IV ID_PP JR-3d1_vodoopskrba

GUP Pazin_IV ID_PP JR-3d2_odvodnja

GUP Pazin_IV ID_PP JR-3e_otpad

GUP Pazin_IV ID_PP JR-4a_uvjeti

GUP Pazin_IV ID_PP JR-4b_ogranicenja

GUP Pazin_IV ID_PP JR-4c_mjere

GUP Pazin_IV ID_PP JR-4d1_oblici

GUP Pazin_IV ID_PP JR-4d2_nacin