Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Komunalno

Na prijedlog građana ucrtava se novi pješački prijelaz

Na prijedlog Mjesnog odbora Pazin i zainteresiranog građanstva, na lokaciji 43. Istarske divizije 4 u Pazinu, u planu je ucrtavanje novog pješačkog prijelaza.

Nova horizontalna i vertikalna signalizacija omogućit će siguran prelazak prometnice kao i  pješačku komunikaciju između ulice Dršćevka te ulice 43. Istarske divizije.

Planirano ucrtavanje pješačkog prijelaza (”zebre”) te postavljanje vertikalne signalizacije (prometni znakovi) očekuje se u drugoj polovici veljače. Saznajte više »

OBAVIJEST O PROVOĐENJU JAVNE RASPRAVE O NACRTU PLANA UPRAVLJANJA – PAZINSKI POTOK I PAZINSKI PONOR                                                          

Na temelju članka 138. Zakona o zašititi prirode („Narodne novine“, brojevi 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), članka 16. stavka 1.,3. i 4.i članka 18., 19.,20. i 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ 64/08) i Odluke o upućivanju Nacrta Plana upravljanja područjem ekološke mreže i Značajnim krajobrazom – Pazinski potok i Pazinski ponor u javnu raspravu, donesenoj  na 7. sjednici Upravnog vijeća Javne ustanove „Natura Histrica (KLASA:024-07/21-01/1, URBROJ:02/2021 od 03. veljače 2021.g.), Javna ustanova „Natura Histrica” objavljuje:

 

JAVNU RASPRAVU  O NACRTU PLANA UPRAVLJANJA PODRUČJEM EKOLOŠKE MREŽE I ZNAČAJNIM KRAJOBRAZOM – PAZINSKI  POTOK I PAZINSKI PONOR Saznajte više »

Akcija sterilizacija mačaka u Istri

Udruga “Mijau” iz Rijeke i ove godine u dogovoru s veterinarskim ambulantama organizira akciju sterilizacije mačaka u Istri. Akcija ove godine kreće ranije, tako da  zainteresirani vlasnici mačaka mogu već od 7. siječnja 2021. rezervirati termine. Akcijska cijena zahvata je od 160,00 – 250,00 kuna, ovisno o veterinarskoj ambulanti i spolu mačke. Iz Udruge napominju da akcija traje do konca veljače, no ovisno o zainteresiranosti, neke će veterinarske ambulante akciju nastaviti i u ožujku.

Cilj same akcije je potaknuti i pomoći građanima, vlasnicima mačaka da kontroliraju populaciju istih sukladno zakonskim obvezama, a također iz Udruge navode kako je cilj i kontrolirati populaciju slobodno živućih mačaka, te mole sve građane Istre da se odazovu i steriliziraju/kastriraju svoje kućne ljubimce, pa i one mačke koje hrane ispred svojih kuća, a koje unatoč tome ne smatraju svojima. Za sve savjete vezano uz operaciju i postoperativnu njegu može se nazvati i volontere udruge „Mijau“ na telefon  091/8875688 ili 091/5435819.

Veterinarske ambulante koje sudjeluju u akciji: Saznajte više »

Od sutra DRIVE-IN uzimanje uzoraka za testiranje na SARS-CoV-2 u Šetalištu pazinske gimnazije

Kako bi se smanjile gužve u prometu koje su se stvarale u jutarnjim satima u ulici Jurja Dobrile na ulazu u pazinski Dom zdravlja, od utoraka, 15. prosinca 2020. g., uzimanje uzoraka briseva za testiranje na SARS-CoV-2 provodit će se na novoj lokaciji u Šetalištu pazinske gimnazije koju su osigurali Istarski domovi zdravlja – Ispostava Pazin, Stožer civilne zaštite Grada Pazina i  JVP Pazin u suradnji s Gradom Pazinom. Uzorkovanje će se provoditi po principu DRIVE-IN ispred montažnog objekta na ulazu u Dom zdravlja sa Šetališta, i to od ponedjeljka do petka u vremenu od 8.00 – 9.00 sati, na način da će vozila ulaziti desnom stranom ulice kod Spomen doma, a izlaziti pored GSŠJD Pazin prema autobusnom kolodvoru. Mole se osobe koje dolaze na testiranje da poštuju privremenu regulaciju prometa, kao i sve propisane epidemiološke mjere.

Obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Bravari

Na temelju članka 96. i 97. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) i Zaključka Gradonačelnika Grada Pazina KLASA: 350-02/18-01/03, URBROJ: 2163/01-01-01-20-31 od 9. studenog 2020. godine nositelj izrade Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina, objavljuje

JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Bravari

 1. Prijedlog Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Bravari utvrdio je Gradonačelnik Grada Pazina dana 9. studenog 2020. godine.
 2. Javna rasprava će se održati u razdoblju 19. studenog do 18. prosinca 2020. godine (30 dana) u radnom vremenu Spomen doma uz pridržavanje preporuka Stožera civilne zaštite RH glede mjera zaštite od pandemije koronavirusa.
 3. Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlog plana bit će izložen u holu Spomen doma u Pazinu.
 4. Javno izlaganje Prijedloga Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Bravari održat će se 08. prosinca 2020. godine s početkom u 15:00 sati u dvorani Istra Spomen doma.
 5. Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na predloženi Prijedlog plana mogu se dostaviti zaključno s 18. prosinca 2020. godine.
 6. Sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da: imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog prostornog plana, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje, daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi.
 7. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
 8. Prijedlozi i primjedbe, potpisani imenom i prezimenom i s adresom podnositelja, dostavljaju se nositelju izrade plana – Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin ili na e-mail adresu luana.benazic-jekic@pazin.hr.
 9. Za sve dodatne informacije možete se javiti u Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina ili nazvati na broj telefona 052/635-095.

Upravni odjel za komunalni sustav,

 prostorno uređenje i graditeljstvo

Grada Pazina

 

U prilogu je Prijedlog za javnu raspravu urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Bravari:

UPU Bravari – PP-1 NAMJENA.pdf

UPU Bravari – PP-2a PROMET.pdf

UPU Bravari – PP-2b EK I ENERGETSKI SUSTAVI.pdf

UPU Bravari – PP-2c VODNOGOSPODARSKI SUSTAV.pdf

UPU Bravari – PP-3 UVJETI.pdf

UPU Bravari – PP-4 OBLICI I NAČIN.pdf

UPU Bravari – PP–TEKST.pdf

 

U tijeku 2,69 mil. kn vrijedna rekonstrukcija prometnice Štefanije Ravnić i raskrižja s državnom cestom DC64

U tijeku je zahvat rekonstrukcije prometnice Štefanije Ravnić i raskrižja: državne ceste DC64, Ulice Štefanije Ravnić i Ulice Frana Novljana u Pazinu naročito iz razloga što današnji spoj ulica Frana Novljana i Štefanije Ravnić s ulicom 43. istarske divizije nije dobro izveden te skretanje s ulice 43. istarske divizije u ulicu Štefanije Ravnić  predstavlja mjesto potencijalno opasno za nastanak prometnih nesreća. Saznajte više »

Obavijest o provedbi deratizacije

Na području Grada Pazina u vremenskom razdoblju od 26. listopada do 9. studenog 2020. godine provesti će se akcija preventivne jesenske deratizacije. Deratizacija u ovom dijelu godine se provodi sukladno važećem Programu mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti za područje Grada Pazina u 2020. godini i Provedbenom planu obvezatne preventivne deratizacije i dezinsekcije na području Grada Pazina za 2020. godinu. Tretmanom će biti obuhvaćene javne površine, kao i mjesta na kojima postoji mogućnost zadržavanja i razmnožavanja glodavaca na području Pazina. Saznajte više »

Obavijest o Javnoj raspravi o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja “Stari Pazin”

Na temelju članka 96. i 97. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) i Zaključka Gradonačelnika Grada Pazina KLASA: 350-02/20-01/01, URBROJ: 2163/01-01-01-20-15 od 15. listopada 2020. godine, Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina, objavljuje

   JAVNU RASPRAVU

o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage

Detaljnog plana uređenja „Stari Pazin“

 1. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja „Stari Pazin“ utvrdio je Gradonačelnik Grada Pazina dana 15. listopada 2020. godine.
 2. Javni uvid o prijedlogu Odluke održati će se u Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo u razdoblju od 26. listopada do 3. studenog 2020. godine (8 dana) u radnom vremenu gradske uprave Grada Pazina uz pridržavanje preporuka Stožera civilne zaštite RH glede mjera zaštite od pandemije koronavirusa.
 3. Javno izlaganje prijedloga Odluke održat će se 30. listopada 2020. godine s početkom u 13:00 sati u Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina.
 4. Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na predloženi prijedlog Odluke mogu se dostaviti zaključno s 3. studenim 2020. godine na adresu Grad Pazin, Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo, Družbe sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin.
 5. Sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da: imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog plana, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje, daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi.
 6. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
 7. Prijedlozi i primjedbe, potpisani imenom i prezimenom i s adresom podnositelja, dostavljaju se nositelju izrade plana – Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin ili na e-mail adresu: komunalni.planiranje@pazin.hr.
 8. Za sve dodatne informacije možete se javiti u Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina ili nazvati na broj telefona 052/635-089.

U prilogu je Prijedlog detaljnog plana uređenja “Stari Pazin” o stavljanju izvan snage:

1-1_Detaljna namjena povrsina_IZVAN SNAGE.pdf

1-2_Detaljna namjena povrsina_IZVAN SNAGE.pdf

2A-1_Promet_IZVAN SNAGE.pdf 2A-2_Promet_IZVAN SNAGE.pdf

2B-1_Telekomunikacijska mreza_IZVAN SNAGE.pdf

2B-2_Telekomunikacijska mreza_IZVAN SNAGE.pdf

2C-1_Elektroopskrba_IZVAN SNAGE.pdf

2C-2_Elektroopskrba_IZVAN SNAGE.pdf

2D-1_Vodoopskrba_IZVAN SNAGE.pdf

2D-2_Vodoopskrba_IZVAN SNAGE.pdf

2E-1_Odvodnja otpadnih voda_IZVAN SNAGE.pdf

2E-2_Odvodnja otpadnih voda_IZVAN SNAGE.pdf

3-1_Uvjeti koristenja, uredenja i zastite povrsina_IZVAN SNAGE.pdf

3-2_Uvjeti koristenja, uredenja i zastite povrsina_IZVAN SNAGE.pdf

4-1_Uvjeti gradnje_IZVAN SNAGE.pdf

4-2_Uvjeti gradnje_IZVAN SNAGE.pdf __

DPU Stari Pazin__Obrazlozenje_STAVLJANJA IZVAN SNAGE.pdf

 

 

Upravni odjel za komunalni sustav,

 prostorno uređenje i graditeljstvo

Grada Pazina

 

Obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja radne zone Podberam

Na temelju članka 96. i 97. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) i Zaključka Gradonačelnika Grada Pazina KLASA: 350-02/17-01/01, URBROJ: 2163/01-01-01-20-30 od 8. listopada 2020. godine nositelj izrade Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina, objavljuje

JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja radne zone Podberam

1. Prijedlog Urbanističkog plana uređenja radne zone Podberam utvrdio je Gradonačelnik Grada Pazina dana 8. listopada 2020. godine.

2. Javna rasprava će se održati u razdoblju od 19. listopada do 17. studenog 2020. godine (30 dana) u radnom vremenu Spomen doma uz pridržavanje preporuka Stožera civilne zaštite RH glede mjera zaštite od pandemije koronavirusa.

3. Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog Urbanističkog plana uređenja radne zone Podberam bit će izložen u holu Spomen doma u Pazinu.

4. Javno izlaganje Prijedloga Urbanističkog plana uređenja radne zone Podberam održat će se  3. studenog 2020. godine s početkom u 16:00 sati u dvorani Istra Spomen doma. 

5. Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na predloženi Prijedlog plana mogu se dostaviti zaključno s 17. studenog 2020. godine.

6. Sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da:

 • imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog plana,
 • postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje,
 • daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
 • upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi.

7. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

8. Prijedlozi i primjedbe, potpisani imenom i prezimenom i s adresom podnositelja, dostavljaju se nositelju izrade plana – Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin ili na e-mail adresu: komunalni.planiranje@pazin.hr.

9. Za sve dodatne informacije možete se javiti u Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina ili nazvati na broj telefona 052/635-095.

10. Pozivaju se sve zainteresirane osobe na sudjelovanje u Javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja radne zone Podberam.

U prilogu je Prijedlog urbanističkog plana uređenja radne zone Podberam za javnu raspravu:

UPU_Podberam – PP Tekstualni dio

UPU_Podberam – PP Tekstualni dio-sazetak

UPU_Podberam – PP-1 NAMJENA

UPU_Podberam – PP-2a PROMET

UPU_Podberam – PP-2b EK I ENERGETSKI SUSTAVI

UPU_Podberam – PP-2c VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

UPU_Podberam – PP-3 UVJETI

UPU_Podberam – PP-4 OBLICI I NACIN

 

Upravni odjel za komunalni sustav,

 prostorno uređenje i graditeljstvo

Grada Pazina

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike