Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Komunalno

Obavijest o provedbi deratizacije

Na području grada Pazina u vremenskom razdoblju od 27. veljače do 12. ožujka 2024. godine provest će se akcija sustavne preventivne deratizacije. Tretmanom će biti obuhvaćene javne površine, kao i mjesta na kojima postoji mogućnost zadržavanja i razmnožavanja glodavaca. Saznajte više »

Sanitarna sječa stabala na mjesnom groblju u Trvižu

Nakon zahtjeva Mjesnog odbora Trviž i brojnih upita mještana, Komisija za hortikulturu Grada Pazina izvršila je procjenu te je utvrđena nužna sanitarna sječa 20 zimzelenih stabala na mjesnom groblju u Trvižu koja je započela danas (15.1.2024.). Riječ je o kritičnim stablima koji su prijetili padanju i uništenju nadgrobnih spomenika te su narušavala statiku potpornog zida. Saznajte više »

Geotehnički istražni radovi na potpornim zidovima Kaštela u Pazinu

Sredinom prošlog tjedna započeli su geotehnički istražni radovi na potpornim zidovima Kaštela u Pazinu. Predviđeno trajanje radova na terenu je iduća dva do tri tjedna, ovisno o vremenskim prilikama, nakon čega slijede laboratorijska ispitivanja svojstava tla i izrada geostatičkog elaborata koji će dati polazne vrijednosti i smjernice za izradu projekta sanacije, a što će ujedno biti iduća faza programa kojem je cilj cjelovita obnova zidina Kaštela s riješenim sustavom oborinske odvodnje. Tijekom izvođenja radova na dijelu prometnice kojom se prilazi Kaštelu, odnosno Trgu Istarskog razvoda, biti će na snazi privremena regulacija prometa, pa se mole sudionici u prometu da poštuju privremeno postavljenu signalizaciju. Saznajte više »

Počeli radovi na sanaciji šahtova na glavnoj prometnici kroz Pazin

Na glavnoj prometnici kroz grad Pazin započeli su radovi na sanaciji oštećenih šahtova. Radovi se trenutno izvode u Ulici 43. istarske divizije, na dijelu prometnice kod trgovačkog centra Lidl, a nakon čega će biti sanirani i oštećeni šahtovi na dijelu prometnice kod pješačkog prijelaza između Pazinskog kolegija i Doma zdravlja. Za vrijeme trajanja radova pješački i kolnički promet će se odvijati prema privremenoj regulaciji te se sudionici u prometu pozivaju na strpljenje i dodatan oprez. Očekuje se de će radovi biti izvršeni do konca ovog mjeseca.

 

JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za najam javne površine (šank) za dan 31. prosinca 2023. godine

Na temelju članka 10. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti („Službene novine Grada Pazina“ broj 32/15, 11/19), članka 16. i 19. Odluke o porezima Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 15/17, 43/17, 51/22), Odluke o komunalnom redu Grada Pazina (”Službene novine Grada Pazina” broj 54/19) te Zaključka Gradonačelnice KLASA: 363-04/23-01/35, URBROj: 2163-01-01/01-23-3 od 17. studenog 2023. godine, Upravni odjel za komunalni sustav Grada Pazina objavljuje

 

JAVNI POZIV

za iskazivanje interesa za najam javne površine u svrhu postavljanja jednog (1) ugostiteljskog šanka dimenzija do 6 metara² za dan 31. prosinca 2023. godine radi potrebe programa ”Doček u podne” u ulici Šetalište pazinske gimnazije u Pazinu

Saznajte više »

Uređuje se park na Starom trgu, kroz sljedećih nekoliko godina u starogradskoj jezgri Pazina u planu su veći radovi i komunalne intervencije

Starogradska jezgra Pazina, desetljećima zapuštena i s velikim infrastrukturnim problemima, ušla je u dugoročne planove revitalizacije i obnove. U dijelu sredstava rezerviranih za Pazin u sklopu ITU mehanizma planira se popločenje ulice Franine i Jurine, pa je tako sljedeće godine u planu projektiranje, a cjelokupan projekt će u svojoj idejnoj fazi rješenja biti predstavljen javnosti. Saznajte više »

Javni natječaji za prijem u službu komunalnog redarstva

Grad Pazin objavio je u srijedu,  8. studenog 2023. godine dva javna natječaja, i to Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme – Viši stručni suradnik/Viša stručna suradnica 2. za komunalno-prometno-poljoprivredno redarstvo te Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme – Referent/Referentica 1. komunalno-prometni redar. Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja podnose se u roku od petnaest (15) dana od dana objave Natječaja u „Narodnim novinama“, odnosno do 23. studenog 2023. godine. Saznajte više »

Završena energetska obnova zgrade u centru Pazina

Radovi energetske obnove višestambene zgrade u Pazinu, na adresi Trg slobode 1 tzv. “bivše Robne kuće” , započeli su 7. travnja 2023. , dok je rok za izvođenje radova bio početak rujna 2023. godine.  U toku izvođenja radova, zbog nepovoljnih vremenskih prilika i dodatnih radova, produljen je rok izvođenja radova na 25. listopada  2023., te je tada i službeni završetak radova. Trenutno je u tijeku otklanjanje nedostataka, nakon čega će se izvršiti službena primopredaja izvedenih radova. Ukupna vrijednost projekta prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava iznosi otprilike 734.000,00 eura odnosno nešto više od 5.500.000,00 kuna, dok su dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od oko 416.000,00 eura odnosno oko 3.133.000,00 kuna, a razliku će suvlasnici namiriti jednokratnim uplatama odnosno iz kredita. Saznajte više »

Javni poziv za subvencioniranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za ugradnju sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima

Na temelju Zaključka o prihvaćanju Programa subvencioniranja projektno-tehničke dokumentacije za ugradnju sunčane elektrane u kućanstvima i raspisivanju Javnog poziva za subvencioniranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za ugradnju sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima Klasa: 421-01/23-01/01 Urbroj: 2163-01/11-23-02 od 26. rujna 2023. godine, Upravni odjel za gospodarstvo Istarske županije objavljuje

JAVNI POZIV
za subvencioniranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za ugradnju sunčane
elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima 
Saznajte više »