Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Civilno društvo

Donesena Odluka o dodjeli nekretnine/prostora u vlasništvu Grada Pazina na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“. Broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 34. Statuta Grada Pazina (“Službene novine Grada Pazina” broj 17/09., 04/13., 23/14., 1/18., 20/05., 4/21. i 24/21.- pročišćeni tekst), a sukladno odredbama Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14., 70/17., 98/19. i 151/22.,

Saznajte više »

Održana završna konferencija za medije u sklopu provedbe projekta Pazi(n) mladi! vol.2

U velikoj vijećnici Grada Pazina danas (ponedjeljak, 28. kolovoza 2023.) je održana završna konferencija za medije u sklopu provedbe projekta “Pazi(n) mladi! 2: Izrada Lokalnog programa za mlade Grada Pazina 2023.-2027.“ Projekt je to koji se provodio od 1. siječnja 2022. godine do 30. lipnja ove godine, a čiji su ciljevi bili osnažiti i poduprijeti mlade u lokalnoj zajednici te stvoriti poticajno okruženje za njihovo uključivanje u društveni život i procese donošenja odluka u gradu, unaprjeđenjem kompetencija mladih, radnika s mladima i donositelja odluka, a sve u svrhu donošenja Lokalnog programa za mlade Grada Pazina 2023. – 2027. kao glavnog cilja, odnoso rezultata projekta. Saznajte više »

Grad Pazin danas posjetili bujski osnovci i članovi danske nevladine udruge koja se bavi europskim politikama

U sklopu terenske nastave učenice i učenici 3.a razreda bujske Osnovne škole Mate Balote  posjetili su danas pazinsku gradsku upravu. U gradskoj vijećnici primila ih je gradonačelnica Suzana Jašić  koja ih je upoznala sa radom gradske uprave i  Gradskog vijeća te samim načinom funkcioniranja grada.  Za susret s gradonačelnicom osnovci su se izvrsno pripremili te su tijekom razgovora postavili niz zanimljivih i aktualnih pitanja. Saznajte više »

Danom slavlja i pogleda u budućnost okončan projekt Pazi(n) mladi!2

„Dan slavlja i pogleda u budućnost“, završna je aktivnost održana u sklopu projekta Pazi(n) mladi! vol.2, koja je sredinom ovog tjedna u prostoru za mlade u pazinskom Spomen domu, osmišljenog kroz Akciju za 5! upravo u sklopu tog projekta, okupila mlade aktere na projektu, te one koji rade s njima i donositelje odluka iz gradske uprave i ustanova u Pazinu. Događaju su prisustvovali i gosti iz Otočca, točnije predstavnice Savjeta mladih Grada Otočca i Rada Mužinić iz Zaklade „Kajo Dadić“, koji su došli upoznati projekt i sam rad po projektu kao primjer dobre prakse. Saznajte više »

Potpisani ugovori s udrugama civilnog društva o financiranju prijavljenih programa, projekata i manifestacija u 2023. godini

Jučer su u dvorani Istra pazinskog Spomen doma predstavnici udruga civilnog društva u području društvenih djelatnosti potpisali  s Gradom Pazinom ugovore za financiranje programa, projekata i manifestacija u 2023. godini. Sredstva namijenjena udrugama za dodjelu temeljem javnog natječaja odobrena su u ukupnom iznosu od 92.906,00 eura (700 tisuća kuna). Od toga, za područje odgoja i obrazovanja te tehničku kulturu 22.400,00 eura (168.772,80 kn) kuna,  socijalnu skrb i zdravstvo 20.770,00 eura (156.491,57 kn), za  kulturu  36.905,00 eura (278.060,72 kn) te za ostala područja od interesa za opće dobro 12.831,00 eura (96.675,17 kn). U odnosu na 2022. godinu, ukupno je raspodijeljeno 9.023,00 eura (68.060,72 kn) više. Saznajte više »

Odluka o dodjeli financijskih sredstava organizacijama civilnog društva iz proračuna Grada Pazina u 2023. godini

Na temelju članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15., 37/21.), članka 30. Pravilnika o financiranju programa/ projekata/ manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina” broj 1/16.) i članka 34. Statuta Grada Pazina (”Službene novine Grada Pazina”, br. 17/09., 4/13., 23/14., 1/18., 5/20., 4/21. i 24/21. – pročišćeni tekst), Gradonačelnica Grada Pazina 20. ožujka 2023. donijela je Odluku o dodjeli financijskih sredstava organizacijama civilnog društva iz Proračuna Grada Pazina u 2023. godini u području društvenih djelatnosti.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava OCD iz Proračuna Grada Pazina u 2023. godini

Koordinacija Stožera civilne zaštite i prijem povodom Međunarodnog dana civilne zaštite i Dana civilne zaštite Republike Hrvatske

U Velikoj vijećnici Grada Pazina 1. ožujka 2023. godine održana je Koordinacija Stožera civilne zaštite Grada Pazina i Stožera civilne zaštite Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan, temeljem obveza iz Programa aktivnosti Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2023. godini. Sjednici su prisustvovali članovi Stožera civilne zaštite, te predstavnici pravnih subjekata koji također provode aktivnosti iz Programa. Saznajte više »

Udrugama s područja društvenih djelatnosti predstavljen Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija

S ciljem da organizacijama civilnog društva u području društvenih djelatnosti odnosno udrugama pruži potrebne informacije i detaljnije ih informira o uvjetima nedavno objavljenog Javnog natječaja za financiranje programa/projekata/ manifestacija organizacija civilnog društva od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina u 2023. godini u području društvenih djelatnosti,  Grad Pazin organizirao je u poduzetničkom inkubatoru, u prostoru Razvojne agencije Srce Istre tematsku radionicu na kojoj je predstavljen naveden natječaj. Saznajte više »