Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Naslovnica

DETALJNI PLAN UREĐENJA CENTAR SJEVER I – izmjene i dopune – PRIJEDLOG PLANA ZA PONOVNU JAVNU RASPRAVU

 

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine” broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12.), a koji se primjenjuje temeljem članka 188. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 53/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), nositelj izrade Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina, objavljuje

 

                                                                                      PONOVNU JAVNU RASPRAVU

                                          o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Centar sjever I

 

 1. Javna rasprava će se održati u razdoblju 22. siječnja 2021. do 29. siječnja 2021. godine
  (8 dana)
  u radnom vremenu Spomen doma uz pridržavanje preporuka Stožera civilne zaštite RH glede mjera zaštite od pandemije koronavirusa.
 2. Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlog plana bit će izložen u holu Spomen doma u Pazinu. Uvid u prijedlog Plana u vrijeme trajanja javnog uvida moguć je i na mrežnim stranicama – www.pazin.hr.
 3. Nositelj izrade i izrađivač Plana održat će javno izlaganje prijedloga Plana 26. siječnja 2021. godine s početkom u 15:00 sati i to putem livestream servisa, sukladno preporuci Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine od 20. ožujka 2020. livestream servis omogućuje sudjelovanje javnosti javnom izlaganju, a pristup je preko linka, koji će se objaviti na mrežnim stranicama Grada Pazina na dan javnog izlaganja.
 4. Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na predloženi Prijedlog plana mogu se dostaviti zaključno s 29. siječnja 2021. godine.
 5. Sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da:
 • imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog prostornog plana,
 • postavljaju pitanja putem livestream servisa o predloženim rješenjima za vrijeme javnog izlaganja,
 • o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje,
 • daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
 • upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi.
 1. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi. Novi prijedlozi i primjedbe na izmijenjen Prijedlog plana mogu se podnositi samo u svezi s izmjenama povodom prihvaćenih primjedbi iznesenih u javnoj raspravi.
 2. Prijedlozi i primjedbe, potpisani imenom i prezimenom i s adresom podnositelja, dostavljaju se nositelju izrade plana – Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin ili na e-mail adresu marina.svetic@pazin.hr.
 3. Za sve dodatne informacije možete se javiti u Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina ili nazvati na broj telefona 052/635-089.

Upravni odjel za komunalni sustav,

 prostorno uređenje i graditeljstvo

Grada Pazina

KLASA: 350-01/08-01/29

URBROJ: 2163/01-07-03-21-48

Pazin, 13. siječnja 2021. godine

U prilogu je Prijedlog za ponovnu javnu raspravu izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Centar sjever I.:

 

DPU CS1_ID – 1 – namjena_

PJR.pdf DPU CS1_ID – 2a – promet_

PJR.pdf DPU CS1_ID – 2b – telekomunikacije_

PJR.pdf DPU CS1_ID – 2c – elektroopskrba_

PJR.pdf DPU CS1_ID – 2d – vodoopskrba_

PJR.pdf DPU CS1_ID – 2e – odvodnja_

PJR.pdf DPU CS1_ID – 3 – uvjeti gradnje_PJR.pdf DPU CS1_ID – tekst_PJR.pdf

Prijavljen projekt Rekonstrukcija atletske staze i nogometnog igrališta Pazin

Projektni prijedlog Rekonstrukcija atletske staze i nogometnog igrališta Pazin prijavljen je 20. siječnja 2021. godine na natječaj Ministarstva turizma i sporta: NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE IZGRADNJE, GRAĐEVINSKOG ZAHVATA I OPREMANJA SPORTSKIH GRAĐEVINA U 2021. GODINI.

Projektni prijedlog uključuje rekonstrukciju postojeće atletske staze i nogometnog igrališta te izgradnju borilišta (skok u dalj i troskok, bacanje kugle, bacanje koplja i skok u vis) te uključuje i nabavu atletske opreme za borilište. Rekonstrukcija postojeće atletske staze podrazumijeva i rješavanje oborinske odvodnje. Rekonstrukcija nogometnog igrališta uključuje rješavanje odvodnje (drenažu) i ugradnju sustava navodnjavanja. Saznajte više »

Obavijest! Testiranje građana na COVID-19

Obavještavamo građane da će se testiranje PCR testovima od petka 22. siječnja 2021. godine ponovno obavljati na parkiralištu Doma zdravlja Pazin – Drive in – radnim danom od 8.00 do 8.30 sati.

Primopredaja prvog dijela spremnika za odvojeno prikupljanje otpada na „kućnom pragu“

Danas, 14. siječnja 2021. godine, na reciklažom dvorištu Jelenčići u Pazinu službeno je obilježena primopredaja spremnika za odvojeno prikupljanje papira i kartona na kućnom pragu za kućanstva s područja grada Pazina.

Radi se o 1700 spremnika zapremnine 240 litara sufinanciranih u 85% iznosu od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Saznajte više »

Pazinski Sindikat umirovljenika za stradale u potresu

Pazinska podružnica Sindikata umirovljenika Hrvatske poznata po svom humanitarnom djelovanju aktivno se uključila u prikupljanje pomoći  za stradale u potresu na Baniji. U dogovoru s istarskim aktivistima i koordinaciji s Gradom Pazinom, u dva je dana prikupljena iznimna količina posteljine i ostalih potrepština. Pozivu pazinskih umirovljenika odazvali su se mnogi Pazinci, ali i žitelji drugih dijelova Istre.  Saznajte više »

Radovi na dogradnji mjesnog groblja u Lindaru u punom zamahu

Na dogradnji mjesnog groblja u Lindaru izvedeni su pripremni radovi vezani uz organizaciju gradilišta. Od uvođenja izvođača u posao 21.12.2020., čime su radovi i službeno započeti, izvršilo se geodetsko iskolčenje građevine, čišćenje terena te je započeto sa zemljanim radovima (površinski iskop zemlje, široki iskop te iskop za temeljne stope ogradnih zidova).

Ovim 780.862,50 kuna vrijednim projektom predviđeno je proširenje postojećeg mjesnog groblja Lindar za oko 500 m2 te je dogradnjom planirano povećati kapacitet groblja za ukupno 60 grobnih mjesta i 7 grobnica. Saznajte više »

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.