Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Objave

Obavijest o izradi Urbanističkog plana uređenja radne zone “Ciburi – Heki”

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina na temelju članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17., 39/19., 98/19.) daje

 OBAVIJEST

o izradi Urbanističkog plana uređenja radne zone „Ciburi – Heki“ Pazin

Na temelju članaka 86., 87., 88. i 89. Zakona o prostornom uređenju i članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14., 1/18., 5/20.), Gradsko vijeće Grada Pazina je dana 27. kolovoza 2020. godine donijelo Odluku o provođenju postupka izrade Urbanističkog plana uređenja radne zone „Ciburi – Heki“ Pazin koja je objavljena u Službenim novinama Grada Pazina broj 33/20.

Detaljne informacije o tijeku izrade navedenih planova mogu se dobiti na adresi:
Grad Pazin, Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin ili na broj telefona 052/635-089.

GRAD PAZIN
Upravni odjel za komunalni sustav,
prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: 350-02/20-01/02
URBROJ: 2163/01-07-03-20-14
Pazin, 4. rujna 2020. godine

 

Obavijest o provođenju postupka stavljanja van snage DPU Stari Pazin

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina na temelju članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17., 39/19., 98/19.) daje

OBAVIJEST
o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja „Stari Pazin“ Pazin

Na temelju članaka 86., 87., 88. i 89. Zakona o prostornom uređenju i članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14., 1/18., 5/20.), Gradsko vijeće Grada Pazina je dana 27. kolovoza 2020. godine donijelo Odluku o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja „Stari Pazin“ Pazin koja je objavljena u Službenim novinama Grada Pazina broj 33/20.

Detaljne informacije o tijeku izrade navedenih planova mogu se dobiti na adresi:
Grad Pazin, Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin ili na broj telefona 052/635-089.

GRAD PAZIN
Upravni odjel za komunalni sustav,
prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: 350-02/20-01/01
URBROJ: 2163/01-07-03-20-8
Pazin, 4. rujna 2020. godine

Započela 2. ponovna javna rasprava u postupku izrade IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina

Od danas, 6. kolovoza do 14. kolovoza 2020. godine traje 2. ponovna javna rasprava u postupku izrade i donošenja IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina. Tekstualni i grafički dijelovi plana izloženi su u holu Spomen doma u Pazinu te u digitalnom obliku u nastavku.

Primjedbe na prijedlog plana primaju se zaključno s 14. kolovoza.

Saznajte više »

Obavijest o održavanju 2. ponovne javne rasprave u postupku izrade IV. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Pazina

Na temelju članka 96. i 97. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/1365/17114/1839/19, 98/19) i Zaključka Gradonačelnika Grada Pazina KLASA: 350-02/18-01/07, URBROJ: 2163/01-01-01-20-66 od 23. srpnja 2020. godine nositelj izrade Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina, objavljuje

2. PONOVNU JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna

Prostornog plana uređenja Grada Pazina

Saznajte više »

Javno izlaganje u tijeku ponovne javne rasprave – IV. Izmjene i dopune PPUGP

Javno izlaganje u postupku donošenja IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja održati će se putem livestreama na Youtube kanalu Grada Pazina na sljedećoj poveznici:

https://www.youtube.com/watch?v=FFuH3vrczEY

Početak javnog izlaganja je u srijedu, 27. svibnja 2020. godine u 14:00 sati.

 

Uvid u izložene materijale moguć je u Polivalentnoj dvorani Školsko gradske sportske dvorani i u nastavku u PDF obliku: Saznajte više »