Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Obavijest o održavanju 2. ponovne javne rasprave u postupku izrade IV. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Pazina

Na temelju članka 96. i 97. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/1365/17114/1839/19, 98/19) i Zaključka Gradonačelnika Grada Pazina KLASA: 350-02/18-01/07, URBROJ: 2163/01-01-01-20-66 od 23. srpnja 2020. godine nositelj izrade Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina, objavljuje

2. PONOVNU JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna

Prostornog plana uređenja Grada Pazina

 1. Prijedlog IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina utvrdio je Gradonačelnik Grada Pazina dana 23. srpnja 2020. godine.
 2. Javna rasprava će se održati u razdoblju 6. kolovoza do 14. kolovoza 2020. godine u radnom vremenu Spomen doma uz pridržavanje preporuka Stožera civilne zaštite RH glede mjera zaštite od pandemije koronavirusa.
 3. Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina bit će izložen u holu Spomen doma u Pazinu.
 4. Javno izlaganje Prijedloga IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina održat će se 11. kolovoza 2020. godine s početkom u 16:30 sati u dvorani Istra Spomen doma.
 5. Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na predloženi Prijedlog plana mogu se dostaviti zaključno s 14. kolovoza 2020. godine.
 6. Sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da:
 • imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog prostornog plana,
 • postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje,
 • daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
 • upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi.
 1. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
 2. Prijedlozi i primjedbe, potpisani imenom i prezimenom i s adresom podnositelja, dostavljaju se nositelju izrade plana – Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin ili na e-mail adresu [email protected].

Za sve dodatne informacije možete se javiti u Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina ili nazvati na broj telefona 052/635-089.

Upravni odjel za komunalni sustav,

 prostorno uređenje i graditeljstvo

Grada Pazina

KLASA: 350-02/18-01/07

URBROJ: 2163/01-07-03-20-67

Pazin, 23. srpnja 2020. godine

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike