Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Predvodnici održivog gospodarenja otpadom u Istri : Pazinština završila sa sanacijom svih svojih bivših odlagališta otpada

U utorak 28. srpnja 2020. godine, u 10 sati u velikoj vijećnici Grada Pazina, održana je konferencija za medije povodom završetka provedbe EU projekta ”Sanacija i konačno zatvaranje odlagališta otpada Jelenčići V – IV. Faza”.

Ovaj projekt sufinanciran je u okviru Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada“ Ministarstva zaštite okoliša i energetike, referentne oznake KK.06.3.1.04, financiranog iz fondova Europske unije, odnosno iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014-2020, a ukupan iznos projekta je bio 11.090.298,25 kuna.

Projektna prijava prošla je sve faze evaluacije te je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između Grada Pazina kao Korisnika, Ministarstva zaštite okoliša i energetike kao Posredničkog tijela razine 1 (PT1) i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao Posredničkog tijela razine 2 (PT2) odnosno odobreno je 6.329.034,76 kuna bespovratnih sredstava za sanaciju.

Konferenciji su prisustvovali Renato Krulčić, gradonačelnik grada Pazinai Vladimir Burić, predsjednik uprave trgovačkog društva Usluga d.o.o.

„Iznimno sam ponosan što smo prvi grad u Istri koji je sanirao i konačno zatvorio sva svoja odlagališta otpada što je rezultat sustavnog ulaganja u zaštitu okoliša i održivo gospodarenje otpadom“, izjavio je gradonačelnik Renato Krulčić i dodao kako je Grad Pazin u proteklih je 5 godina u segment održivog gospodarenja otpadom uložio preko 28 milijuna kuna što gradskog što europskog novca.

Izgrađena je pretovarna stanica, stacionarno reciklažno dvorište nabavljeno je mobilno reciklažno dvorište, sustavno se ulaže uizobrazno-informativne aktivnosti, okončana je sanacija bivšeg odlagališta inertnog građevinskog otpada na predjelu Lakota kao i svi radovi na sanaciji odlagališta komunalnog otpada na Jelenčićima.

Uz današnje zatvaranje EU projekta sanacije i konačnog zatvaranja odlagališta Jelenčići V – IV. Faza, očekuje se ishođenje uporabne dozvole i skoro zatvaranje EU projekta sanacije Starog odlagališta na kojem su svi radovi okončani još početkom srpnja.

Sam projekt sanacije i konačnog zatvaranja odlagališta ”Jelenčići V” od 2012. godine provodio se u 4 zasebne faze:

  • I FAZA: sanacija odlagališta s izgradnjom temeljnog brtvenog sustava,
  • II FAZA: izgradnja pretovarne stanice,
  • III FAZA: izgradnja reciklažnog dvorišta,
  • IV FAZA – zatvaranje odlagališnog prostora s izgradnjom prekrivnog brtvenog sustava preko ugrađenog novog otpada.

Usprkos korona krizi, šestomjesečni radovi na IV FAZI završeni su sukladno ugovoru. Tehničko-tehnološkim rješenjem sanacije odlagališta obrađeno Glavnim projektom odrađeno je: formiranje odloženog otpada s ciljem osiguranja stabilnosti građevine, zatvoren je odlagališni prostor ugradnjom prekrivnog brtvenog sustava preko formiranog otpada, izgrađen je pasivni sustav otplinjavanja s biofilterima na plinskim bunarima, izgrađena je kolnička konstrukcija obodne ceste s asfaltnim kolničkim zastorom, izgrađen je sustav za odvodnju oborinskih voda i izgrađena je prstenasta vanjska hidrantska mreža. Površina odloženog otpada preko koje se ugradio prekrivni brtveni sustav iznosi 9.970 m2 (oko 1 ha).

Predsjednik uprave trgovačkog društva Usluga d.o.o. Vladimir Burić pojasnio je kako se na lokaciji odlagališta ”Jelenčići V” odlagao otpad s područja Grada Pazina i okolnih Općina (Općine Karojba, Motovun, Cerovlje, Lupoglav, Tinjan, Gračišće te Sv. Petar u Šumi) u razdoblju od 2006. do listopada 2018. godine, kada se otpad počeo zbrinjavati u regionalnom centru za gospodarenje otpadom Kaštijun. Procjenjuje se da je tijekom rada, na odlagalištu odloženo sveukupno oko 53.320 tone otpada.

Sanacija i konačno zatvaranje odlagališta otpada Jelenčići V – IV. Faza, završetak sanacije bivšeg odlagališta građevinskog otpada Lakota i sanacija starog odlagališta tri su kapitalna projekta u 2020. koja Pazinštinu i središnju Istru svrstavaju među vodeće regije u segmentu zaštitu okoliša, zaključio je Burić.

Zatvaranjem odlagališta spriječeni su potencijalni negativni utjecaji samog odlagališta na okoliš i ljudsko zdravlje, odnosno zaštitile su se podzemne i površinske vode, smanjila se emisija stakleničkih plinova te zaštitio se i očuvao prirodni okoliš.

Provedba ovog projekta bila je u skladu s ispunjenjem međunarodnih obveza definiranih Ugovorom o pristupanju RH EU te će pridonositi održivom razvitku, učinkovitoj zaštiti i korištenju prirodnih resursa te unaprjeđenju prirodnog i životnog okoliša.

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 11.090.298,25kuna.

Ukupni prihvatljivi troškovi u Projektu iznose 7.445.923,25kuna.

Dodijeljena bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda iznose 6.329.034,76kuna (85% ukupno prihvatljivih troškova Projekta).

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike