Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Javno izlaganje u tijeku ponovne javne rasprave – IV. Izmjene i dopune PPUGP

Javno izlaganje u postupku donošenja IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja održati će se putem livestreama na Youtube kanalu Grada Pazina na sljedećoj poveznici:

https://www.youtube.com/watch?v=FFuH3vrczEY

Početak javnog izlaganja je u srijedu, 27. svibnja 2020. godine u 14:00 sati.

 

Uvid u izložene materijale moguć je u Polivalentnoj dvorani Školsko gradske sportske dvorani i u nastavku u PDF obliku:

PPUG PAZIN IV ID_PP2_1_Koristenje i namjena povrsina.pdf

PPUG PAZIN IV ID_PP2_2A_Promet.pdf

PPUG PAZIN IV ID_PP2_2B_Posta i elektronicke komunikacije.pdf

PPUG PAZIN IV ID_PP2_2C_Energetski sustavi.pdf

PPUG PAZIN IV ID_PP2_2D_Vodnogospodarski sustav – koristenje voda.pdf

PPUG PAZIN IV ID_PP2_2E_Odvodnja otpadnih voda i otpad.pdf

PPUG PAZIN IV ID_PP2_3A_Podrucja posebnih uvjeta koristenja.pdf

PPUG PAZIN IV ID_PP2_3B_Podrucja primjene posebnih mjera zastite.pdf

PPUG PAZIN IV ID_PP2_4A_Kascerga_Zamask_ZamaskiDol.pdf

PPUG PAZIN IV ID_PP2_4B_Grdoselo_Kascerga_Krsikla.pdf

PPUG PAZIN IV ID_PP2_4C_Grdoselo_Kascerga_Zamask.pdf

PPUG PAZIN IV ID_PP2_4D_Butoniga_Grdoselo_Krsikla.pdf

PPUG PAZIN IV ID_PP2_4E_Brajkovici_Trviz.pdf

PPUG PAZIN IV ID_PP2_4F_Beram_Grdoselo_Kascerga_Pazin_Trviz.pdf

PPUG PAZIN IV ID_PP2_4G_Butoniga_Grdoselo_Pazin_Zarecje.pdf

PPUG PAZIN IV ID_PP2_4H_Beram_Brajkovici_Jezenj_Trviz_VelaTraba.pdf

PPUG PAZIN IV ID_PP2_4I_Beram_Lovrin_Pazin.pdf

PPUG PAZIN IV ID_PP2_4J_Lindar_Pazin_Zarecje.pdf

PPUG PAZIN IV ID_PP2_4K_Heki_Jezenj_Lovrin.pdf

PPUG PAZIN IV ID_PP2_4L_Bertosi_Heki_Lindar_Lovrin_Pazin.pdf

PPUG PAZIN IV ID_PP2_4M_Lindar_Pazin.pdf

PPUG PAZIN IV ID_PP2_4N_Heki_Zabrezani.pdf

PPUG PAZIN IV ID_PP2_4O_Bertosi_Zabrezani.pdf

PPUG PAZIN IV ID_PP2_4P_Zabrezani.pdf

PPUG PAZIN IV ID_PP2_sazetak.pdf

PPUG PAZIN IV ID_PP2_tekst.pdf