Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Objave

Objava javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “Stari Pazin”

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.