Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Obavijest o održavanju ponovne javne rasprave u postupku donošenja IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina

Na temelju članka 96. i 97. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/201365/2017114/201839/2019) i Zaključka Gradonačelnika Grada Pazina KLASA: 350-02/18-01/07, URBROJ: 2163/01-01-01-20-43 od 12. svibnja 2020. godine nositelj izrade Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina, objavljuje

 

 PONOVNU JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna

Prostornog plana uređenja Grada Pazina

 

  1. Prijedlog IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina utvrdio je Gradonačelnik Grada Pazina dana 12. svibnja 2020. godine.
  2. Javna rasprava će se održati u razdoblju od 22. svibnja do 1. lipnja 2020. godine u vremenu od 8:00 do 15:00 sati uz pridržavanje preporuka Stožera civilne zaštite RH glede mjera zaštite od pandemije koronavirusa.
  3. Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina bit će izložen u Polivalentnoj dvorani Školsko gradske sportske dvorane u Pazinu.
  4. Javno izlaganje Prijedloga IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina održat će se 27. svibnja 2020. godine s početkom u 14:00 sati putem livestream sustava, sukladno preporukama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (KLASA: 350-01/20-01/116 od 20. ožujka 2020. godine) koje je izdano temeljem preporuka Stožera civilne zaštite RH.
  5. Livestream servisu će biti moguće pristupiti koristeći poveznicu koja će biti objavljena na službenim stranicama Grada Pazina (www.pazin.hr). Isti omogućava sudjelovanje sudionika u vidu mogućnosti postavljanja pitanja odnosno davanja odgovora na njih.
  6. Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na predloženi Prijedlog Plana mogu se dostaviti nositelju izradu plana zaključno s 1. lipnja 2020. godine na adresu: Grad Pazin, Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin. Građani svoja pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe na prijedlog Plana mogu poslati i na e-mail adresu [email protected]. Iskazivanje primjedbi u zapisnik koji će se voditi pri javnom izlaganju biti će moguće livestream sustavom, na broj telefona 052/ 635 089 i putem e-mail adrese [email protected].
  7. Sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da:

– imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog prostornog plana,

– postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje,

– daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,

– upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

Za sve dodatne informacije možete se javiti u Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina ili nazvati na broj telefona 052/635-089.

 

Upravni odjel za komunalni sustav,

 prostorno uređenje i graditeljstvo

Grada Pazina

KLASA: 350-02/18-01/07

URBROJ: 2163/01-07-03-20-44

Pazin, 12. svibnja 2020. godine