Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Javna rasprava u postupku izrade IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina

S današnjim danom, 26. kolovoza 2019. godine započela je javna rasprava u postupku donošenja IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina. Tekstualni i grafički dijelovi plana biti će izloženi u holu Spomen doma do 9. rujna 2019. godine.

Izlaganje planera predviđeno je za 3. rujna 2019. godine u 17.30 sati u dvorani “Istra” Spomen doma.

Primjedbe na prijedlog plana mogu se podnositi do 26. rujna 2019. godine na adresu Grad Pazin, Družbe sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin.

Digitalni prikaz prijedloga plana za javnu raspravu dostupan je na sljedećim poveznicama:

PPUG PAZIN IV ID_PP_1_Koristenje i namjena povrsina.pdf

PPUG PAZIN IV ID_PP_2A_Promet.pdf

PPUG PAZIN IV ID_PP_2B_Posta i elektronicke komunikacije.pdf

PPUG PAZIN IV ID_PP_2C_Energetski sustavi.pdf

PPUG PAZIN IV ID_PP_2D_Vodnogospodarski sustav – koristenje voda.pdf

PPUG PAZIN IV ID_PP_2E_Odvodnja otpadnih voda i otpad.pdf

PPUG PAZIN IV ID_PP_3A_Podrucja posebnih uvjeta koristenja.pdf

PPUG PAZIN IV ID_PP_3B_Podrucja primjene posebnih mjera zastite.pdf

PPUG PAZIN IV ID_PP_4A_Kascerga_Zamask_ZamaskiDol.pdf

PPUG PAZIN IV ID_PP_4B_Grdoselo_Kascerga_Krsikla.pdf

PPUG PAZIN IV ID_PP_4C_Grdoselo_Kascerga_Zamask.pdf

PPUG PAZIN IV ID_PP_4D_Butoniga_Grdoselo_Krsikla.pdf

PPUG PAZIN IV ID_PP_4E_Brajkovici_Trviz.pdf

PPUG PAZIN IV ID_PP_4F_Beram_Grdoselo_Kascerga_Pazin_Trviz.pdf

PPUG PAZIN IV ID_PP_4G_Butoniga_Grdoselo_Pazin_Zarecje.pdf

PPUG PAZIN IV ID_PP_4H_Beram_Brajkovici_Jezenj_Trviz_VelaTraba.pdf

PPUG PAZIN IV ID_PP_4I_Beram_Lovrin_Pazin.pdf

PPUG PAZIN IV ID_PP_4J_Lindar_Pazin_Zarecje.pdf

PPUG PAZIN IV ID_PP_4K_Heki_Jezenj_Lovrin.pdf

PPUG PAZIN IV ID_PP_4L_Bertosi_Heki_Lindar_Lovrin_Pazin.pdf

PPUG PAZIN IV ID_PP_4M_Lindar_Pazin.pdf

PPUG PAZIN IV ID_PP_4N_Heki_Zabrezani.pdf

PPUG PAZIN IV ID_PP_4O_Bertosi_Zabrezani.pdf

PPUG PAZIN IV ID_PP_4P_Zabrezani.pdf

PPUG PAZIN IV ID_PP_tekst.pdf