Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Obavijest o javnom uvidu u postupku stavljanja DPU Ciburi van snage

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17 i 39/19) i Zaključka Gradonačelnika Grada Pazina KLASA: 350-01/19-01/04, URBROJ: 2163/01-01-01-19-16 od 23. rujna 2019. godine, Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina, objavljuje

    JAVNU RASPRAVU

o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage

Detaljnog plana uređenja poslovne zone „Ciburi“ Pazin

  1. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja poslovne zone „Ciburi“ Pazin utvrdio je Gradonačelnik Grada Pazina dana 23. rujna 2019. godine.
  2. Javni uvid o prijedlogu Odluke održati će se u Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo u razdoblju od 3. do 11. listopada 2019. godine.
  3. Javno izlaganje prijedloga Odluke održat će se 4. listopada 2019. godine u 13:00 sati u Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina.
  4. Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na predloženi prijedlog Odluke mogu se dostaviti zaključno s 11. listopada 2019. godine na adresu Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo, Družbe sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin.

 Za sve dodatne informacije možete se javiti u Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina ili nazvati na broj telefona 052/635-089.

Upravni odjel za komunalni sustav,

 prostorno uređenje i graditeljstvo

Grada Pazina

KLASA: 350-01/19-01/04

URBROJ: 2163/01-07-03-19-17

Pazin, 24. rujna 2019. godine