Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Započela 2. ponovna javna rasprava u postupku izrade IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina

Od danas, 6. kolovoza do 14. kolovoza 2020. godine traje 2. ponovna javna rasprava u postupku izrade i donošenja IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina. Tekstualni i grafički dijelovi plana izloženi su u holu Spomen doma u Pazinu te u digitalnom obliku u nastavku.

Primjedbe na prijedlog plana primaju se zaključno s 14. kolovoza.

PPUG PAZIN IV ID_PP3_tekst.pdf

PPUG PAZIN IV ID_PP3_1_Koristenje i namjena povrsina.pdf

PPUG PAZIN IV ID_PP3_2A_Promet.pdf

PPUG PAZIN IV ID_PP3_2B_Posta i elektronicke komunikacije.pdf

PPUG PAZIN IV ID_PP3_2C_Energetski sustavi.pdf

PPUG PAZIN IV ID_PP3_2D_Vodnogospodarski sustav – koristenje voda.pdf

PPUG PAZIN IV ID_PP3_2E_Odvodnja otpadnih voda i otpad.pdf

PPUG PAZIN IV ID_PP3_3A_Podrucja posebnih uvjeta koristenja.pdf

PPUG PAZIN IV ID_PP3_3B_Podrucja primjene posebnih mjera zastite.pdf

PPUG PAZIN IV ID_PP3_4A_Kascerga_Zamask_ZamaskiDol.pdf

PPUG PAZIN IV ID_PP3_4B_Grdoselo_Kascerga_Krsikla.pdf

PPUG PAZIN IV ID_PP3_4C_Grdoselo_Kascerga_Zamask.pdf

PPUG PAZIN IV ID_PP3_4D_Butoniga_Grdoselo_Krsikla.pdf

PPUG PAZIN IV ID_PP3_4E_Brajkovici_Trviz.pdf

PPUG PAZIN IV ID_PP3_4F_Beram_Grdoselo_Kascerga_Pazin_Trviz.pdf

PPUG PAZIN IV ID_PP3_4G_Butoniga_Grdoselo_Pazin_Zarecje.pdf

PPUG PAZIN IV ID_PP3_4H_Beram_Brajkovici_Jezenj_Trviz_VelaTraba.pdf

PPUG PAZIN IV ID_PP3_4I_Beram_Lovrin_Pazin.pdf

PPUG PAZIN IV ID_PP3_4J_Lindar_Pazin_Zarecje.pdf

PAZIN IV ID_PP3_4K_Heki_Jezenj_Lovrin.pdf

PPUG PAZIN IV ID_PP3_4L_Bertosi_Heki_Lindar_Lovrin_Pazin.pdf

PPUG PAZIN IV ID_PP3_4M_Lindar_Pazin.pdf

PPUG PAZIN IV ID_PP3_4N_Heki_Zabrezani.pdf

PPUG PAZIN IV ID_PP3_4O_Bertosi_Zabrezani.pdf

PPUG PAZIN IV ID_PP3_4P_Zabrezani.pdf

PPUG PAZIN IV ID_PP3_sazetak.pdf

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike