Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Obavijest o provođenju postupka stavljanja izvan snage DPU „Centar – sjever I“ Pazin

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Grada Pazina na temelju članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17., 39/19., 98/19.) daje

OBAVIJEST

o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja „Centar – sjever I“ Pazin

Na temelju članaka 86., 87., 88. i 89. Zakona o prostornom uređenju i članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14., 1/18., 5/20., 4/21. i 24/21. – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Pazina je dana 31. ožujka 2022. godine donijelo Odluku o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja „Centar – sjever I“ Pazin koja je objavljena u Službenim novinama Grada Pazina broj 13/22.

 

Detaljne informacije o tijeku izrade navedenih planova mogu se dobiti na adresi:

Grad Pazin, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin ili na broj telefona 052/635-089.

 

GRAD PAZIN

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: 350-02/22-01/02

URBROJ: 2163301-6/03-22-13

Pazin, 09. lipnja 2022. godine