Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Natječaji

Obavijest i upute kandidatima/kandidatkinjama o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti – Referent/Referentica 2. za službeničke odnose i opće poslove – vježbenik/vježbenica

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA

O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA I SPOSOBNOSTI

prijavljenim na Javni natječaj za prijam u službu na
određeno puno radno vrijeme  u trajanju od 12 mjeseci u
Upravni odjel za opću upravu i imovinsko pravne poslove na radno mjesto
Referent/Referentica 2. za službeničke odnose i opće poslove – vježbenik/vježbenica
objavljenog u Narodnim novinama broj 109/2022., broj oglasa u izdanju 6329. i
na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Grada Pazina dana 21. rujna 2022. godine

Pozivaju se kandidati/kandidatkinje koji/koje su podnijeli/podnijele pravovremene i potpune prijave, te ispunjavaju propisane i u Javnom natječaju objavljene uvjete, a kojima je elektroničkom poštom upućen poziv, da pristupe prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Saznajte više »

Obavijest i upute kandidatima/kandidatkinjama o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti – Viši stručni suradnik/Viša stručna suradnica 2. za poslove gradonačelnice – vježbenik/vježbenica

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA

O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA I SPOSOBNOSTI

prijavljenim na Javni natječaj za prijam u službu na

određeno puno radno vrijeme  u trajanju od 12 mjeseci u

Upravni odjel za opću upravu i imovinsko pravne poslove na radno mjesto

Viši stručni suradnik/Viša stručna suradnica 2. za poslove gradonačelnice – vježbenik/vježbenica

objavljenog u Narodnim novinama broj 109/2022., broj oglasa u izdanju 6328. i

na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Grada Pazina dana 21. rujna 2022. godine.

Pozivaju se kandidati/kandidatkinje koji/koje su podnijeli/podnijele pravovremene i potpune prijave, te ispunjavaju propisane i u Javnom natječaju objavljene uvjete, a kojima je elektroničkom poštom upućen poziv, da pristupe prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Saznajte više »

Obavijest i upute kandidatima/kandidatkinjama o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti – Viši stručni suradnik/Viša stručna suradnica 2. za prostorno planiranje i gradnju

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA

O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA I SPOSOBNOSTI

prijavljenim na Javni natječaj za prijam u službu na

neodređeno puno radno vrijeme  u

Upravni odjel za prostorno planiranje i gradnju na radno mjesto

Viši stručni suradnik/Viša stručna suradnica 2. za prostorno planiranje i gradnju

objavljenog u Narodnim novinama broj 109/2022., broj oglasa u izdanju 6310 i

na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Grada Pazina dana 21. rujna 2022. godine

Pozivaju se kandidati/kandidatkinje koji/koje su podnijeli/podnijele pravovremene i potpune prijave, te ispunjavaju propisane i u Javnom natječaju objavljene uvjete, a kojima je elektroničkom poštom upućen poziv, da pristupe prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Saznajte više »

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme – Viši stručni suradnik/Viša stručna suradnica 1. za tehničke poslove, projekte i gradnju

Temeljem članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19.), pročelnica Upravnog odjela za prostorno planiranje i gradnju Grada Pazina raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu u
Upravni odjel za prostorno planiranje i gradnju na radno mjesto:

1. Viši stručni suradnik/Viša stručna suradnica 1. za tehničke poslove, projekte i gradnju – 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno, puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.

Saznajte više »

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme – Viši stručni suradnik/Viša stručna suradnica 2. za javnu nabavu i pravne poslove

Temeljem članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19.), pročelnica Ureda Gradonačelnice Grada Pazina raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu

 1. Viši stručni suradnik/Viša stručna suradnica 2. za javnu nabavu i pravne poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno, puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.

Saznajte više »

Javni natječaj za prijam u službu vježbenika – Referent/referentica 2. za službeničke odnose i opće poslove

Temeljem članka 17., članka 18. stavak 1, članka 19. i članka 85. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19.), pročelnica Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko pravne poslove Grada Pazina raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ

za prijam u službu VJEŽBENIKA            

1. Referent/referentica 2. za službeničke odnose i opće poslove, 1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno puno radno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.

Saznajte više »

Javni natječaj za prijam u službu vježbenika – Viši stručni suradnik/Viša stručna suradnica 2. za poslove gradonačelnice

Temeljem članka 17., članka 18. stavak 1, članka 19. i članka 85. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19.), pročelnica Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko pravne poslove Grada Pazina raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ

za prijam u službu VJEŽBENIKA            

1. Viši stručni suradnik/viša stručna suradnica 2. za poslove gradonačelnice, 1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno puno radno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.

Saznajte više »

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme – Viši stručni suradnik/Viša stručna suradnica 2. za prostorno planiranje i gradnju

Temeljem članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19.), pročelnica Upravnog odjela za prostorno planiranje i gradnju Grada Pazina raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu

1. Viši stručni suradnik/Viša stručna suradnica 2. za prostorno planiranje i gradnju – 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno, puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.

Saznajte više »

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pazina

Na temelju članka 34. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14., 1/18., 5/20. i 4/21.) i članka 4. stavka 2. Odluke o davanju poslovnog prostora u zakup („Službene novine Grada Pazina“, broj 42/19. i 11/20.), Gradonačelnica Grada Pazina raspisuje Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pazina.

Tekst natječaja nalazi se na linku: Natječaj-zakup poslovnih prosotra

Javni natječaj za prodaju vozila u vlasništvu Grada Pazina

Na temelju članka 34. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14., 1/18., 5/20., 4/21. i 24/21. – pročišćeni tekst) i članka 5. Odluke o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 21/09. i 12/18.) Gradonačelnica Grada Pazina dana 2. rujna 2022. godine raspisuje

J A V N I  N A T J E Č A J za prodaju vozila u vlasništvu Grada Pazina

Tekst Natječaja nalazi se na sljedećem linku: Javni natječaj za prodaju automobila Laguna 2022

IZJAVA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA