Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Natječaji

Objavljen Natječaj za dodjelu stipendija od školske/studijske 2023./2024. godine

Na temelju članka 34. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14., 1/18., 5/20., 4/21. i 24/21. – pročišćeni tekst) i članka 5. stavka 2. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 43/21.), na prijedlog Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Gradonačelnica Grada Pazina objavljuje Natječaj za dodjelu stipendija od školske/studijske 2023./2024. godine.

U nastavku donosimo cjeloviti tekst Natječaja i obrasce za Prijavu:

Natječaj za dodjelu stipendija od školske-studijske 2023.-2024. godine

Obrazac A 2023-24 (1)

Obrazac B 2023-24 (2)

Obrazac C 2023-24 (3)

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pazina

Na temelju Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Pazina KLASA: 940-01/23-01/101 URBROJ: 2163-01-01/01-23-3 od 21. kolovoza 2023. godine Gradonačelnica Grada Pazina raspisuje                                  

                                              NATJEČAJ

ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA PAZINA

Saznajte više »

Javni natječaj za imenovanje uprave trgovačkog društva Usluga d.o.o.

Na temelju članka 36. stavka 2. Društvenog ugovora trgovačkog društva Usluga d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti, Pazin (potpun tekst) od 03.09.2020. godine i članka 2. stavka 2. Odluke  o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za imenovanje članova uprave trgovačkog društva od 26.07.2023. godine i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje uprave trgovačkog društva Usluga d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti, Pazin od 31.07.2023. godine, Nadzorni odbor trgovačkog društva Usluga d.o.o. Pazin dana 01.08.2023. godine raspisuje sljedeći

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje uprave trgovačkog društva Usluga d.o.o. Pazin Saznajte više »

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pazina

Na temelju članka 34. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14., 1/18., 5/20., 4/21. i 24/21. – pročišćeni tekst) i članka 4. stavka 2. Odluke o davanju poslovnog prostora u zakup („Službene novine Grada Pazina“, broj 42/19. i 11/20.), Gradonačelnica Grada Pazina raspisuje Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pazina.

Tekst Natječaja nalazi se na sljedećem linku: Natječaj za zakup poslovnih prostora

Javni poziv za izbor jednog člana/ice Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina

Na temelju članka 9. Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 23/15. i 45/21.) a u vezi s Odlukom o razrješenju članice Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 7/23.), Komisija za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Pazina objavljuje

J A V N I   P O Z I V
za izbor jednog člana/ice Povjerenstva
za ravnopravnost spolova Grada Pazina

1. Sukladno Odluci o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 23/15. i 45/21.) pokreće se postupak za izbor jednog člana/ice Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina (dalje u tekstu: Povjerenstvo) kao radnog i savjetodavnog tijela Gradskog vijeća, a s ciljem promicanja ravnopravnosti među spolovima na području Grada Pazina.

Saznajte više »