Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Natječaji

Obavijest i upute kandidatima o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti – Referent/Referentica 1. komunalno-prometni redar

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA I SPOSOBNOSTI

prijavljenim na Javni natječaj za prijam u službu na

neodređeno puno radno vrijeme u

Upravni odjel za komunalni sustav na radno mjesto

Referent/Referentica 1. komunalno-prometni redar

objavljen u Narodnim novinama broj 19/2024, broj oglasa u izdanju 1041, na mrežnoj stranici

Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Grada Pazina

dana 16. veljače 2024. godine

Pozivaju se kandidati koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te ispunjavaju propisane i u Javnom natječaju objavljene uvjete, a kojima je elektroničkom poštom upućen poziv, da pristupe prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.
Saznajte više »

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme – Viši stručni suradnik/Viša stručna suradnica 2. za pravne poslove, doprinose i naknade

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19.), Pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u  

Upravni odjel za komunalni sustav na radno mjesto:

1. Viši stručni suradnik/Viša stručna suradnica 2. za pravne poslove, doprinose i naknade – 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno, puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.
Saznajte više »

Javni natječaj za prijam u službu vježbenika – Referent/Referentica 2. za opće poslove

Na temelju članka 17., članka 18. stavak 1., članka 19. i članka 85. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19.), Pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Pazina raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu

VJEŽBENIKA

u Upravni odjel za društvene djelatnosti na radno mjesto:

1. Referent/Referentica 2. za opće poslove – vježbenik, 1 izvršitelj, na određeno puno radno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.
Saznajte više »

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme – Referent/Referentica 1. komunalno-prometni redar

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19.), Pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u

Upravni odjel za komunalni sustav na radno mjesto:

1.Referent/Referentica 1. komunalno-prometni redar – 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno, puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.
Saznajte više »

Javni natječaj za davanje na korištenje prostora kulturne namjene – prizemlje Kaštela

Na temelju članka 4. Odluke o definiranju prostora u prizemlju pazinskog Kaštela prostorom kulturne namjene, (KLASA: 371-03/24-01/2; URBROJ: 2163-01-1/1-24-3, od 14. veljače 2024. godine), Grad Pazin raspisuje Javni natječaj zadavanje na korištenje prostora kulturne namjene  – prizemlje Kaštela

Rok za podnošenje pisanih prijava na propisanom obrascu za prijavu je do 4. ožujka 2024. godine,  do kada sve prijave moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Pazina ili predane u poštu.

Tekst Natječaja, Obrazac za prijavu na natječaj i tlocrt prostora nalaze se u nastavku:

Javni natječaj_prizemlje Kaštela

Obrazac za prijavu na natječaj_prizemlje Kaštela

 

 

Objavljen Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice Pazin

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19. i 151/22.), članka 20. stavka 3. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 17/19., 98/19. i 114/22.)  i članka 13. Statuta Gradske knjižnice Pazin („Službene novine Grada Pazina“ broj 14/07., 13/12., 15/12., 37/19., 47/22. i 17/23.),  Gradsko vijeće Grada Pazina na temelju svoje Odluke donijete na 28. sjednici, održanoj 01. veljače 2024. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice Pazin Saznajte više »

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pazina

Na temelju članka 34. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14., 1/18., 5/20., 4/21. i 24/21. – pročišćeni tekst) i članka 4. stavka 2. Odluke o davanju poslovnog prostora u zakup („Službene novine Grada Pazina“, broj 42/19. i 11/20.), Gradonačelnica Grada Pazina raspisuje
Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pazina.
Saznajte više »