Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Natječaji

Obavijest i upute kandidatima/kandidatkinjama o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti – Viši stručni suradnik/viša stručna suradnica 2. za komunalnu infrastrukturu

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA
O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA I SPOSOBNOSTI

prijavljenim na Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto

Viši stručni suradnik/viša stručna suradnica 2. za komunalnu infrastrukturu

objavljenog u Narodnim novinama broj 30/2022. i na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Grada Pazina dana 09. ožujka 2022. godine

Pozivaju se kandidati/kandidatkinje koji/koje su podnijeli/podnijele pravovremene i potpune prijave, te ispunjavaju propisane i u Javnom natječaju objavljene uvjete, a kojima je elektroničkom poštom upućen poziv, da pristupe prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Saznajte više »

Poziv za dostavu programa povodom obilježavanja Dana Grada Pazina 2022.godine

U sklopu obilježavanja Dana Grada Pazina 2022. godine, a s ciljem aktiviranja nesvakidašnjih i neuobičajenih lokacija na širem području grada Pazina organizacijom većeg broja manjih događanja, a sve kako bi se aktiviralo što veći broj mjesta i omogućilo svim stanovnicima da se osjećaju dijelom proslave, Grad Pazin planira organizirati Proljetni festival. Saznajte više »

„AGROTERRA ISTRA 2022.“: Javni poziv za dodjelu potpora ugostiteljima i javni poziv za dostavu pratećih programa u svrhu promocije

U svrhu povećanja ponude posjetiteljima za vrijeme održavanja Međunarodnog  sajma poljoprivrede i pčelarstva „Agroterra Istra 2022.“ u periodu od 22.-24. travnja 2022.godine, Grad Pazin raspisuje dva Javna poziva: Javni poziv za dodjelu potpora ugostiteljima Grada Pazina i Javni poziv za dostavu pratećih programa u svrhu zajedničke promocije.

Rok za dostavu prijava po oba poziva je 11. travnja 2022. godine u 14.00 sati. Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji se zajedno s Javnim pozivima, nalaze u nastavku. Saznajte više »

Natječaj za zakup zemljišta u vlasništvu Grada Pazina

Na temelju članka 34. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14., 1/18., 5/20., 4/21. i 24/21. – pročišćeni tekst) i članka 8. Odluke o načinu, uvjetima i postupku dodjele u zakup zemljišta u vlasništvu Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 13/00. i 27/09.) Gradonačelnica Grada Pazina objavljuje Natječaj za zakup zemljišta u vlasništvu Grada Pazina.

Cijeli tekst Natječaja nalazi se na sljedećoj poveznici Natječaj za zakup zemljišta u vlasništvu Grada Pazina

 

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme – Viši stručni suradnik/viša stručna suradnica 2. za komunalnu infrastrukturu

Temeljem članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19.), pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu

1. Viši stručni suradnik/viša stručna suradnica 2. za komunalnu infrastrukturu – 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno, puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.

Saznajte više »