Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Natječaji

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pazina

Na temelju članka 34. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14., 1/18., 5/20. i 4/21.) i članka 4. stavka 2. Odluke o davanju poslovnog prostora u zakup („Službene novine Grada Pazina“, broj 42/19. i 11/20.), Gradonačelnica Grada Pazina raspisuje Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pazina.

Cijeli tekst Natječaja možete pronaći na sljedećem linku: Natječaj – zakup poslovnih prostora

 

 

 

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme – Viši stručni suradnik/Viša stručna suradnica 2. za komunalno prometno redarstvo

Obavijest o izboru kandidata/kandidatkinje za radno mjesto Viši stručni suradnik/Viša stručna suradnica 2. za komunalno prometno redarstvo

Temeljem članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19.), pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav Grada Pazina raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu u
Upravni odjel za komunalni sustav na radno mjesto:

1. Viši stručni suradnik/Viša stručna suradnica 2. za komunalno prometno redarstvo – 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno, puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.

Saznajte više »

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – Spremač/Spremačica

Temeljem članka 19. stavak 1., članka 28. stavak 1., članka 29. stavak 1., 2. i 3. i članka 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19.), pročelnica Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko pravne poslove, Grada Pazina raspisuje

O G L A S
za prijam u službu u Upravni odjel za opću upravu i imovinsko pravne poslove
na radno mjesto:

 1. Spremač/Spremačica – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno puno radno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne namještenice, uz obvezni probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca.

Saznajte više »

Utvrđene privremene Rang-liste prijavljenih na Natječaj za dodjelu učeničke stipendije u školskoj 2022./2023. godini

Na temelju članka 7. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 43/21.) i Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, a u skladu s Natječajem za dodjelu stipendija od školske/studijske 2022/2023. godine, KLASA: 604-01/22-01/01, URBROJ: 2163-01-01/01-22-5 od 29. kolovoza 2022. godine, Komisija za stipendiranje na svojoj sjednici od 13. listopada 2022. godine utvrđuje

PRIJEDLOG RANG LISTE PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ ZA DODJELU UČENIČKE STIPENDIJE U ŠKOLSKOJ 2022./2023. GODINI

Prijedlog rang lista možete pogledati ovdje: Prijedlog rang lista A, B i C-učenici

Obavijest i upute kandidatima/kandidatkinjama o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti – Viši stručni suradnik/Viša stručna suradnica 1. za tehničke poslove, projekte i gradnju

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA

O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA I SPOSOBNOSTI

prijavljenim na Javni natječaj za prijam u službu na
neodređeno puno radno vrijeme  u Upravni odjel za prostorno planiranje i gradnju na radno mjesto
Viši stručni suradnik/Viša stručna suradnica 1. za tehničke poslove, projekte i gradnju
objavljenog u Narodnim novinama broj 113/2022., broj oglasa u izdanju 6533. i
na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Grada Pazina dana 30. rujna 2022. godine.

Pozivaju se kandidati/kandidatkinje koji/koje su podnijeli/podnijele pravovremene i potpune prijave, te ispunjavaju propisane i u Javnom natječaju objavljene uvjete, a kojima je elektroničkom poštom upućen poziv, da pristupe prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Saznajte više »

Obavijest i upute kandidatima/kandidatkinjama o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti – Referent/Referentica 2. za službeničke odnose i opće poslove – vježbenik/vježbenica

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA

O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA I SPOSOBNOSTI

prijavljenim na Javni natječaj za prijam u službu na
određeno puno radno vrijeme  u trajanju od 12 mjeseci u
Upravni odjel za opću upravu i imovinsko pravne poslove na radno mjesto
Referent/Referentica 2. za službeničke odnose i opće poslove – vježbenik/vježbenica
objavljenog u Narodnim novinama broj 109/2022., broj oglasa u izdanju 6329. i
na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Grada Pazina dana 21. rujna 2022. godine

Pozivaju se kandidati/kandidatkinje koji/koje su podnijeli/podnijele pravovremene i potpune prijave, te ispunjavaju propisane i u Javnom natječaju objavljene uvjete, a kojima je elektroničkom poštom upućen poziv, da pristupe prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Saznajte više »

Obavijest i upute kandidatima/kandidatkinjama o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti – Viši stručni suradnik/Viša stručna suradnica 2. za poslove gradonačelnice – vježbenik/vježbenica

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA

O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA I SPOSOBNOSTI

prijavljenim na Javni natječaj za prijam u službu na

određeno puno radno vrijeme  u trajanju od 12 mjeseci u

Upravni odjel za opću upravu i imovinsko pravne poslove na radno mjesto

Viši stručni suradnik/Viša stručna suradnica 2. za poslove gradonačelnice – vježbenik/vježbenica

objavljenog u Narodnim novinama broj 109/2022., broj oglasa u izdanju 6328. i

na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Grada Pazina dana 21. rujna 2022. godine.

Pozivaju se kandidati/kandidatkinje koji/koje su podnijeli/podnijele pravovremene i potpune prijave, te ispunjavaju propisane i u Javnom natječaju objavljene uvjete, a kojima je elektroničkom poštom upućen poziv, da pristupe prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Saznajte više »

Obavijest i upute kandidatima/kandidatkinjama o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti – Viši stručni suradnik/Viša stručna suradnica 2. za prostorno planiranje i gradnju

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA

O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA I SPOSOBNOSTI

prijavljenim na Javni natječaj za prijam u službu na

neodređeno puno radno vrijeme  u

Upravni odjel za prostorno planiranje i gradnju na radno mjesto

Viši stručni suradnik/Viša stručna suradnica 2. za prostorno planiranje i gradnju

objavljenog u Narodnim novinama broj 109/2022., broj oglasa u izdanju 6310 i

na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Grada Pazina dana 21. rujna 2022. godine

Pozivaju se kandidati/kandidatkinje koji/koje su podnijeli/podnijele pravovremene i potpune prijave, te ispunjavaju propisane i u Javnom natječaju objavljene uvjete, a kojima je elektroničkom poštom upućen poziv, da pristupe prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Saznajte više »