Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Oglasna ploča

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjene i dopune građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2.b skupine – sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za 3. grupu malih naselja u Istarskoj županiji – sanitarna kanalizacija naselja Lindar

Obavijest kandidatima prijavljenim na Javni natječaj za prijam u službu Referenta za poslove pisarnice

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na Javni natječaj za prijam u službu Referenta za poslove pisarnice KLASA: 112-01/20-01/06, URBROJ: 2163/01-05-01-20-1 od 3. ožujka 2020. godine, objavljen u Narodnim novinama broj 24/20, na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na web stranicama i oglasnim pločama Grada Pazina dana 4. ožujka 2020. godine, da se postupak Javnog natječaja obustavlja do daljnjega zbog epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, a sve sukladno Uputama za rad tijela državne uprave u vezi s pojavom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 Ministarstva uprave Republike Hrvatske KLASA: 011-02/20-01/76, URBROJ: 515-01/1-20-3 od 19. ožujka 2020. godine, te Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj od 23. ožujka 2020. godine.

O nastavku provedbe Javnog natječaja kandidati će biti pravovremeno obaviješteni putem elektroničke pošte te na web stranicama Grada Pazina.

Obavijest kandidatima prijavljenim na Javni natječaj za imenovanje Predstojnika Ureda Grada

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na Javni natječaj za imenovanje Predstojnika Ureda Grada KLASA: 112-01/20-01/05, URBROJ: 2163/01-01-01-20-1 od 2. ožujka 2020. godine, objavljen u Narodnim novinama broj 24/20, na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na web stranicama i oglasnim pločama Grada Pazina dana 4. ožujka 2020. godine, da se postupak Javnog natječaja obustavlja do daljnjega zbog epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, a sve sukladno Uputama za rad tijela državne uprave u vezi s pojavom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 Ministarstva uprave Republike Hrvatske KLASA: 011-02/20-01/76, URBROJ: 515-01/1-20-3 od 19. ožujka 2020. godine, te Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj od 23. ožujka 2020. godine.

O nastavku provedbe Javnog natječaja kandidati će biti pravovremeno obaviješteni putem elektroničke pošte te na web stranicama Grada Pazina.

Kontakti gradske uprave za vrijeme epidemije

Sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ broj 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17.), preporukama Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, te Uputama za rad tijela državne uprave za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, obavještavamo stranke da se od ponedjeljka 23. ožujka 2020. godine za sva pitanja mogu obratiti na e-mail adresu [email protected].

U slučaju hitnog upita, molimo Vas da nas kontaktirate na broj telefona 052 624 208.

ZAHTJEV ZA NAPUŠTANJE MJESTA PREBIVALIŠTA I STALNOG BORAVKA U REPUBLICI HRVATSKOJ – za pružanje skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština  možete pronaći na vanjskom šalteru i na službenim stranicama Grada Pazina https://www.pazin.hr/zahtjev-za-napustanje-mjesta-prebivalista-i-stalnog-boravka-u-republici-hrvatskoj/ 

Natječaj za prijam u službu – Referent za poslove pisarnice

Temeljem članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), pročelnica Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti Grada Pazina raspisuje Natječaj za prijam u službu referenta za poslove pisarnice – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno puno radno vrijeme uz probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.

Natječaj za prijam u službu – referent za poslove pisarnice

 

Javni natječaj za imenovanje Predstojnika Ureda Grada

Temeljem članka 19. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Gradonačelnik Grada Pazina raspisuje Javni natječaj za imenovanje Predstojnika/ce Ureda Grada Pazina – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno, puno radno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.

Javni natječaj za imenovanje Predstojnika Ureda Grada.pdf

 

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.