Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Oglasna ploča

Izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Pazina

Temeljem članka 13. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Pazina (“Službene novine Grada Pazina broj 23/14.), Komisija za izbor i imenovanja u sastavu: 1. Valter Žgrablić, predsjednik, 2. Željko Legović, član i 3. Mate Jurić, član, razmatrala je prispjele prijedloge za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Pazina i nakon što je utvrdila da su prispjeli prijedlozi predlagatelja pravovaljani prihvatila je i utvrdila Popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Pazina i izradila Glasački listić za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Pazina.

Saznajte više »

Grad Pazin objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 5. ožujka 2019. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o sufinanciranju djelatnosti dadilja iz proračuna Grada Pazina i predloženi Nacrt prijedloga Odluke o sufinanciranju predškolskog odgoja i obrazovanja iz proračuna Grada Pazina, putem pošte ili osobno na adresu Ured Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52 000 PAZIN ili putem emaila – zoran.slokovic@pazin.hr

Saznajte više »

Gradu Pazinu odobrena sredstva za izradu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina

Grad Pazin je Odlukom o prihvatljivosti od 16. travnja 2018. godine ostvario pravo na financiranje izrade IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina u iznosu od 100% prihvatljivih aktivnosti na projektu (vrijednost potpore iznosi 112.500,00 kn.)

27. srpnja 2017. godine podnesen je Zahtjev za potporu za ulaganje u izmjenu/dopunu Prostornog plana uređenja na Natječaj za provedbu podmjere 7.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti“ (provedba tipa operacije 7.1.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave“) raspisanog na temelju Pravilnika o provedbi Mjere 07 „Temeljne usluge i obnove sela u ruralnim područjima„ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Ugovor o financiranju operacija s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razdoblju potpisan je 2. srpnja  2018. godine. Nakon potpisivanja Ugovora pokrenut je postupak javne nabave za odabir izrađivača plana.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo u Gradu Pazinu.

Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Pazina

Na temelju članka 10. stavak 1. i 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14.), članaka 8. i 9. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 23/14.) te članaka 22. i 31.a Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14. i 1/18.), Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj 20. prosinca 2018. godine objavljuje Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Pazina. Poziv i dokumentacija za prijavu nalaze se niže.

Saznajte više »

Obavijest o objavi Javnog natječaja za podnošenje prijava za dodjelu nekretnine/prostora u vlasništvu Grada Pazina na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro u 2019. godini

Na temelju članka 34. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“, broj 17/09, 04/13, 23/14 i 01/18), članka 4. stavka 1. Pravilnika o dodjeli nekretnina/ prostora u vlasništvu Grada Pazina na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro (dalje u tekstu: Pravilnik) („Službene novine Grada Pazina“, broj 48/16.) i Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za podnošenje prijava za dodjelu nekretnina/ prostora u vlasništvu Grada Pazina na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro KLASA: 372-01/19-01/02, URBROJ: 2163/01-01-01-19-2  od  14. siječnja 2019. godine, Gradonačelnik Grada Pazina raspisuje Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu nekretnine/prostora u vlasništvu Grada Pazina na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro u 2019. godini

Tekst javnog natječaja sa cjelokupnom dokumentacijom dostupan je na službenim stranicama Grada Pazina www.pazin.hr

Rok za podnošenje prijava na ovaj Natječaj je 30 dana od dana objave ovog Javnog natječaja.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu: drustvene.djelatnosti@pazin.hr, i to najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijava iz ovog Javnog natječaja.

 

                                                                                           Pročelnica

                                                                                                Nevija Srdoč

Obavijest o objavi Javnog natječaja za financiranje programa/projekata/manifestacija organizacija civilnog društva od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina u 2019. godini

Na temelju članka 18. stavka 1. Pravilnika o financiranju programa/ projekata/ manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“, broj 1/2016.), gradonačelnik Grada Pazina donio je Odluku o raspisivanju javnog natječaja i načinu raspodjele raspoloživih sredstava namijenjenih financiranju programa/projekata/manifestacija organizacija civilnog društva od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina u 2019. godini KLASA: 400-06/19-01/02, URBROJ 2163/01-01-01-19-2 od 04. siječnja 2019. godine.

Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija organizacija civilnog društva od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina u 2019. godini raspisan je 15. siječnja 2019. godine.

 

                Tekst javnog natječaja sa cjelokupnom dokumentacijom dostupan je na službenim stranicama Grada Pazina www.pazin.hr

Rok za podnošenje prijava na ovaj Natječaj je zaključno do 15. veljače 2019. godine.

                Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu: drustvene.djelatnosti@pazin.hr, i to najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijava iz ovog Natječaja. Odgovori na pojedine upite u najkraćem mogućem roku poslat će se izravno na adrese onih koji su pitanja postavili, a najkasnije 7 dana prije isteka ovog Natječaja.

Grad Pazin će za potencijalne prijavitelje održati pripremnu radionicu za izradu prijava programa/projekata/manifestacija i to najkasnije 15 dana prije isteka ovog Natječaja.

U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Grad Pazin ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, partnera, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi.

 

Pročelnica

               Nevija Srdoč

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.