Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Oglasna ploča

OBAVIJEST O OBJAVLJENOM POZIVU ZA DOSTAVU PONUDA ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE „Izgradnja dječjeg igrališta u ulici Saše Šantela“

Grad Pazin je na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dana 24. lipnja 2022. godine objavio Poziv za dostavu ponuda za provedbu postupka jednostavne nabave „Izgradnja dječjeg igrališta u ulici Saše Šantela“, ID Poziva 23712.

Rok za dostavu ponuda je 11. srpnja 2022. do 12,00 sati. Ponude sa svim prilozima Ponuditelji trebaju dostaviti u elektronskom obliku i obavezno učitati u Portal ponuda koji je sastavni dio AGRONET-a (https://agronet.apprrr.hr).

Važeće su samo ponude učitane u Portal ponuda.

Tekst Poziva za dostavu ponuda s prilozima te detaljne upute za podnošenje ponuda nalaze se na linku u nastavku:

https://agronet.apprrr.hr/v1/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx 

 

 

Javni poziv za organizaciju prostora za privremeno i povremeno parkiranje vozila u sklopu manifestacije “Drukčije ljeto u Pazinu 2022.“

Na temelju Odluke o raspisivanju javnih poziva za programe i organizaciju podržavajuće infrastrukture i usluga u sklopu manifestacije „Drukčije ljeto u Pazinu 2022.“, KLASA: 610-01/22-01/04, URBROJ: 2163-01-1/1-22-3, od 4. svibnja 2022. godine, Upravni odjel za komunalni sustav Grada Pazina objavljuje

JAVNI POZIV

za organizaciju prostora za privremeno i povremeno parkiranje vozila u sklopu manifestacije

Drukčije ljeto u Pazinu 2022.“

Saznajte više »

Izabrani članovi i zamjenici članova Savjeta mladih Grada Pazina

Na temelju članka 14. Odluke o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 23/14.) i članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14., 1/18., 5/20., 4/21. i 24/21.-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj 31. ožujka 2022. godine utvrđuje da su s Popisa važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Pazina na izborima održanim 31. ožujka 2022. godine, u SAVJET MLADIH GRADA PAZINA izabrani Saznajte više »