Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Oglasna ploča

Prijedlog Liste reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa POS-a za Grad Pazin

Na temelju Odluke Gradonačelnice Grada Pazina o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje Liste reda prvenstva za kupnju stana po Programu društveno poticane stanogradnje (“Službene novine Grada Pazina”, broj 34/23.) i članka 17. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Pazina (“Službene novine Grada Pazina”, broj 32/23.), nakon provedenog Javnog poziva objavljenog 1. kolovoza 2023. godine, Povjerenstvo, na sjednici održanoj 2. studenoga 2023. godine, utvrđuje Prijedlog Liste reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa POS-a za Grad Pazin .

Saznajte više »

Objavljen prijedlog Rang liste prijavljenih na natječaj za dodjelu učeničke stipendije u školskoj 2023./2024. godini

Na temelju članka 7. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 43/21.) i Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, a u skladu s Natječajem za dodjelu stipendija od školske/studijske 2023/2024. godine, KLASA: 604-01/23-01/01, URBROJ: 2163-01-01/01-23-5 od 28. kolovoza 2023. godine, Komisija za stipendiranje na svojoj sjednici od 24. listopada 2023. godine utvrđuje PRIJEDLOG RANG LISTE PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ ZA DODJELU UČENIČKE STIPENDIJE U ŠKOLSKOJ 2023./2024. GODINI:

Prijedlog rang liste prijavljenih na natječaj za dodjelu učeničke stipendije u šk. 2023.-24. godini

Ispunite anketni upitnik i sudjelujte u razvoju kvalitetnog javnog prijevoza putnika

Istarska županija je sukladno strateškim ciljevima na regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini pokrenula izradu studije za unapređenje sustava županijskog javnog prijevoza putnika u cestovnom prometu. Ovim putem županija poziva građane da ispune anketu kako bi se prikupili podaci koji će doprinijeti tom unapređenju.

Za uspješan završetak izrade studije potrebna je i vaša aktivna uloga. Vaše sudjelovanje pomoći će izrađivačima kako bi došli do kvalitetnih rješenja. Dakle, kako bi studija osigurala prijedloge kvalitetnih rješenja za javni prijevoz Istre, Istarska županija i Sveučilište Sjever vas pozivaju da pristupite ispunjavanju anketnog upitnika koji se nalazi na sljedećem linku: https://forms.gle/qqzJ5RPRTJv7Svt89

Unaprijed zahvaljujemo!

Objavljen Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Doma za starije osobe Pazin

Na temelju čl. 40. i 41. Zakona o ustanovama (Nar. novine, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), čl. 204. i 205. Zakona o socijalnoj skrbi (Nar. novine, br. 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23), te čl. 19. i 27. u vezi s člankom 28., Statuta Doma za starije osobe Pazin (Službene novine br. 35/23.), Upravno vijeće Doma na temelju svoje odluke donijete na 5. sjednici održanoj 15. rujna 2023. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Doma za starije osobe Pazin Saznajte više »

Javni poziv za besplatan program osposobljavanja za njegovatelje/ice

Javni poziv za besplatan program osposobljavanja za njegovatelje/ice

Pozivaju se zainteresirani građani/građanke na uključivanje u verificirani program osposobljavanja za NJEGOVATELJE/ICE.

Uvjeti za prijavu za osposobljavanje:

  • završena osnovna škola
  • navršenih 18 godina života
  • psiho-fizička sposobnost za obavljanje poslova njegovatelja/ice 

Saznajte više »

Javni poziv za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za vlastitu potrošnju

Temeljem Odluke o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije, za vlastitu potrošnju u kućanstvu na području Grada Pazina u 2023. godini (KLASA: 363-01/23-01/30, URBROJ: 2163-01-01/01-23-3, od 5. rujna 2023. godine), Gradonačelnica raspisuje:

JAVNI POZIV

za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije, za vlastitu potrošnju u kućanstvu na području grada Pazina u 2023. godini Saznajte više »

Objavljen Natječaj za dodjelu stipendija od školske/studijske 2023./2024. godine

Na temelju članka 34. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14., 1/18., 5/20., 4/21. i 24/21. – pročišćeni tekst) i članka 5. stavka 2. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 43/21.), na prijedlog Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Gradonačelnica Grada Pazina objavljuje Natječaj za dodjelu stipendija od školske/studijske 2023./2024. godine.

U nastavku donosimo cjeloviti tekst Natječaja i obrasce za Prijavu:

Natječaj za dodjelu stipendija od školske-studijske 2023.-2024. godine

Obrazac A 2023-24 (1)

Obrazac B 2023-24 (2)

Obrazac C 2023-24 (3)

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Pazina radi utvrđivanja Liste reda prvenstva

Na temelju članka 3. stavka 5. Odluke o uključivanju Grada Pazina u Program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje („Službene novine Grada Pazina“, broj 7/23.), članka 18. stavka 1. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“, broj 32/23.) i članka 34. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14., 1/18., 5/20, 4/21 i 24/21 – pročišćeni tekst), Gradonačelnica Grada Pazina dana 1. kolovoza 2023. godine raspisuje

Javni poziv za za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Pazina radi utvrđivanja Liste reda prvenstva 

Obrazac 1. Zahtjev za kupnju stana
Obrazac 2. Izjava o vlasništvu
Obrazac 3. Izjava o statusu obiteljskog domaćinstva
Obrazac 4.Izjava o stanovanju, bez srodstva
Obrazac 5. Izjava o stanovanju, srodstvo

Odluka o uvjetima, mjerilima i postupku za kupnju stanova_POS_Grad Pazin