Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Oglasna ploča

Obavijest o dodjeli jednokratne novčane potpore najranjivijim skupinama starije životne dobi

U cilju podrške najranjivijim skupinama starije životne dobi pozivaju se osobe starije od 65 godina (rođene do 31.12.1957.g.) koje su bez prihoda i umirovljenici čija mirovina iznosi do 2.200,00 kuna, odnosno umirovljenici (samci, udovci/udovice) koji žive sami, a čija mirovina iznosi od 2.200,01 do 2.500,00 kuna (zajedno s dodacima) s prebivalištem na području Grada Pazina, da podnesu zahtjev u razdoblju od 24. studenog do 12. prosinca 2022. godine za ostvarivanje jednokratne novčane potpore uoči predstojećih blagdana 2022. godine. Saznajte više »

Prijedlog Rang liste za studentske stipendije u studijskoj 2022./2023. godini

Na temelju članka 7. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 43/21.) i Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, a u skladu s Natječajem za dodjelu stipendija od školske/studijske 2022/2023. godine, KLASA: 604-01/22-01/01, URBROJ: 2163-01-01/01-22-5 od 29. kolovoza 2022. godine, Komisija za stipendiranje na svojoj sjednici od 17. studenog 2022. godine utvrđuje

PRIJEDLOG RANG LISTE PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ ZA DODJELU STUDENTSKE STIPENDIJE U STUDIJSKOJ 2022./2023. GODINI

Prijedlog Rang liste možete pogledati ovdje: Prijedlog rang liste-studenti

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt Lokalnog programa za mlade u Pazinu 2023.-2027.

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – Nacrt Lokalnog programa za mlade u Pazinu 2023.-2027.

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15 i 69/22), Grad Pazin je dana 9. studenog 2022. godine započeo s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu Lokalnog programa za mlade u Pazinu 2023.-2027.

Navedeno savjetovanje provest će se u razdoblju od 9. studenog 2022. godine do 9. prosinca 2022. godine.

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi mogu se slati na adresu elektroničke pošte: [email protected] zajedno s ispunjenim obrascem za savjetovanje kojeg možete preuzeti u nastavku, ili putem pošte ili osobno na adresu: Grad Pazin, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko pravne poslove, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin.

Saznajte više »

Objavljena Konačna rang lista prijavljenih na Natječaj za dodjelu učeničkih stipendija u školskoj godini 2022./2023.

Na temelju članka 7. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 43/21.) i Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, a u skladu s Natječajem za dodjelu stipendija od školske/studijske 2022/2023. godine, KLASA: 604-01/22-01/01, URBROJ: 2163-01-01/01-22-5 od 29. kolovoza 2022. godine, Gradonačelnica Grada Pazina dana 2. studenoga 2022. godine donosi KONAČNU RANG LISTU ZA DODJELU UČENIČKIH STIPENDIJA U ŠKOLSKOJ 2022./2023. GODINI i Zaključak o dodjeli učeničkih stipendija.

Konačnu rang listu i Zaključak možete pogledati ovdje:

Konačna rang lista prijavljenih na Natječaj za dodjelu učeničkih stipendija u školskoj godini 2022.-2023.

Zaključak

 

Utvrđene privremene Rang-liste prijavljenih na Natječaj za dodjelu učeničke stipendije u školskoj 2022./2023. godini

Na temelju članka 7. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 43/21.) i Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, a u skladu s Natječajem za dodjelu stipendija od školske/studijske 2022/2023. godine, KLASA: 604-01/22-01/01, URBROJ: 2163-01-01/01-22-5 od 29. kolovoza 2022. godine, Komisija za stipendiranje na svojoj sjednici od 13. listopada 2022. godine utvrđuje

PRIJEDLOG RANG LISTE PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ ZA DODJELU UČENIČKE STIPENDIJE U ŠKOLSKOJ 2022./2023. GODINI

Prijedlog rang lista možete pogledati ovdje: Prijedlog rang lista A, B i C-učenici

Obavijest o Prijedlogu stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja ”Centar – Sjever I.”, Pazin

Na temelju članka 96. i 97. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19.) i Zaključka Gradonačelnice Grada Pazina KLASA: 350-02/22-01/02, URBROJ: 2163-01-01/01-22-20 od 29. kolovoza 2022. godine nositelj izrade Upravni odjel za prostorno planiranje i gradnju Grada Pazina, objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja ”Centar – Sjever I.”, Pazin

Saznajte više »

Natječaj za dodjelu stipendija od školske/studijske 2022./2023. godine

Na temelju članka 34. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09, 4/13, 23/14, 1/18, 5/20 i 4/21-pročišćeni tekst) i članka 5. stavka 2. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 43/21), na prijedlog Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Gradonačelnica Grada Pazina objavljuje

NATJEČAJ za dodjelu stipendija od školske/studijske 2022./2023. godine

Natječaj za dodjelu stipendija od školske-studijske 2022.-2023. godine

Obrazac A 2022-23 (1)

Obrazac B 2022-23 (2)

Obrazac C 2022-23 (3)

Natječaj je otvoren do 30.09.2022. za učenike i do 31.10.2022. za studente.

Informacije se mogu dobiti u Upravnom odjelu, osobno ili putem telefona na 052-635-098, odnosno e-maila [email protected].

OBAVIJEST O OBJAVLJENOM POZIVU ZA DOSTAVU PONUDA ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE „Izgradnja dječjeg igrališta u ulici Saše Šantela“

Grad Pazin je na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dana 24. lipnja 2022. godine objavio Poziv za dostavu ponuda za provedbu postupka jednostavne nabave „Izgradnja dječjeg igrališta u ulici Saše Šantela“, ID Poziva 23712.

Rok za dostavu ponuda je 11. srpnja 2022. do 12,00 sati. Ponude sa svim prilozima Ponuditelji trebaju dostaviti u elektronskom obliku i obavezno učitati u Portal ponuda koji je sastavni dio AGRONET-a (https://agronet.apprrr.hr).

Važeće su samo ponude učitane u Portal ponuda.

Tekst Poziva za dostavu ponuda s prilozima te detaljne upute za podnošenje ponuda nalaze se na linku u nastavku:

https://agronet.apprrr.hr/v1/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx