Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Akcijski plan energetski održivog razvitka – SEAP i Strategija i plan prilagodbe klimatskim promjenama

Grad Pazin je pristupio “Sporazumu gradonačelnika” (Covenant of Mayors) 2013. godine s ciljem povezivanja naprednih europskih gradova u trajnu mrežu za razmjenu iskustava u poboljšanju energetske učinkovitosti urbanih sredina i smanjenju emisija CO2 za više od 20% na koliko obvezuje Prijedlog Europske energetske politike iz 2007. godine. Potpisivanjem Sporazuma gradonačelnika Grad Pazin se obvezao na proces izrade, provedbe i praćenja Akcijskog plana energetski održivog razvitka grada – Sustainable energy Action Plan SEAP. Gradsko vijeće Grada Pazina je na sjednici održanoj u svibnju 2014. godine prihvatilo Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada Pazina – SEAP.

SEAP predstavlja temeljni dokument koji na bazi prikupljenih podataka o zatečenom stanju identificira te daje precizne i jasne odrednice za provedbu projekata i mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije na gradskoj razini, a koji će rezultirati smanjenjem emisije CO2 za više od 20% do 2020. godine. Fokusira se na dugoročne transformacije energetskih sustava unutar gradova te daje mjerljive ciljeve za smanjenje potrošnje energije i pripadajućih emisija CO2.

Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada Pazina – SEAP

Grad Pazin pristupio je izradi revizije akcijskog plana energetski održivog razvoja (u nastavku rada revizija SEAP) u sklopu Horizon 2020 EU projekta EMPOWERING („Empowering local public authorities to build integrated sustainable energy strategies“) kojeg je za Grad naručila Istarska razvojna agencija – IDA d.o.o. Izradom i usvajanjem SEAP-a Grad Pazin se obvezao na proces provedbe i praćenja SEAP-a, odnosno izrade revizije svake dvije godine. Prvi korak u izradi revizije SEAP-a bio je odabir kontrolne godine, prema raspoloživosti podataka potrebnih za proračun emisija CO2. Kao kontrolna, odabrana je 2017. godina.

Revizija akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada Pazina – SEAP

Odluka o usvajanju revizije akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada Pazina SEAP-a

Grad Pazin je u rujnu 2015. godine započeo s provedbom Life SEC Adapt projekta, sufinanciranom iz LIFE programa Europske unije u partnerstvu s gradovima iz Istre ( Buzet, Labin, Poreč, Pula i Rovinj), Istarskom županijom, te partnerima iz Italije, Španjolske i Grčke. Cilj projekta je doprinijeti prilagodbi lokalnih zajednica klimatskim promjenama i olakšati prijelaz na nisko ugljično gospodarstvo. Jedan od rezultata projekta je i izrada Strategije i plana prilagodbe klimatskom promjenama s integriranim mjerama SEAP-a (Akcijskog plana energetski održivog razvitka).

Strategija i plan prilagodbe klimatskim promjenama Pazin

Odluka o donošenju strategije i plana prilagodbe klimatskim promjenama Pazin