Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Obnovljivi izvori energije OIE

Zakonskom energetskom regulativom u Republici Hrvatskoj potiče se  korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneracijskih postrojenja (Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske, „Narodne novine“ broj 130/09)

Obnovljivi izvori energije: su izvori energije koji se dobivaju iz prirode te se mogu obnavljati, a danas se sve više koriste zbog svoje neškodljivosti prema okolišu. Najčešće se koristi energija vjetra, sunca i vode.

Energija vjetra je kinetička energija, a koristi se putem vjetroturbina.

Energija sunca je energija prikupljena od sunčeva svijetla te  ju u ovom kontekstu nazivamo „solarna energija“. U Hrvatskoj je prosječna vrijednost dnevne insolacije na horizontalnu plohu 3-4,5 kWh/m2.

Osnovni principi direktnog iskorištavanja Energije sunca su:

  • Solarni kolektori – grijanje vode i zagrijavanje prostorija,
  • Fotonaponske ćelije – direktna pretvorba sunčeve energije u električnu energiju,
  • Solarne TE elektrane – fokusiranje energije zračenja ili optimiranje.

Biogorivo je obnovljivi izvor energije biološkog podrijetla, biljke koriste energiju sunca za proces fotosinteze odnosno za rast i proizvodnju biomase.

  • Kruta biomasa – obnovljivi izvor energije biološkog podrijetla, a pojavljuje se u mnogo različitih oblika. Uključuje ogrjevno drvo, grane i drvni otpad iz šumarstva, piljevinu, koru i drvni ostatak iz drvne industrije kao i slamu, kukuruzovinu, stabljike suncokreta, ostatke pri rezidbi vinove loze i maslina, koštice višanja i kore od jabuka iz poljoprivrede, životinjski izmet i ostatke iz stočarstva, komunalni i industrijski otpad.
  • Bioplin – nastaje procesom anaerobne pretvorbe organskih materijala (biorazgradiv otpad, energetske tvari) uz pomoć anaerobnih organizama, a proizveden sadrži metan i ugljični dioksid. Bioplin se može koristiti kao izvor struje te za zagrijavanje prostorija i vode.
  • Tekuća biogoriva su goriva koja se dobivaju preradom biomase, a mogu biti proizvedena neposredno iz biljaka ili posredno iz industrijskog, komercijalnog, domaćeg i poljoprivrednog otpada. Tekuće biogorivo je inače ili bioalkohol, poput etanolnog goriva, ili bioulje, poput biodizela i čistog biljnog ulja.

Grad Pazin u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira  provedbu programa korištenja obnovljivih izvora energije (OIE) u kućanstvima  (obiteljskim kućama i višestambenim zgradama) na području Grada Pazina. Grad Pazin je za svoje građane proveo i okončao 3 kruga Natječaja za javno prikupljanje ponuda za sufinanciranje programa korištenja obnovljivih izvora energije (OIE) u kućanstvima na području Grada Pazina kroz koje je sufinancirana dobava i ugradnja sustava koji koriste obnovljive izvore energije u 57 kućanstava. Početkom listopada je zatvoren i 4 krug Natječaja. Temeljem podnesenih prijava donesena je odluka o odabiru korisnika sredstava kojima predstoji ugradnja prijavljenih sustava.