Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Povećanje energetske učinkovitosti

Definicija energetske učinkovitosti podrazumijeva racionalnu upotrebu energije uz smanjenu potrošnju. Prednosti koje donosi povećanje energetske učinkovitosti su mnogobrojne, od smanjenja emisija stakleničkih plinova, veće konkurentnosti industrije do sigurnije opskrbe energentima ili manjih izdataka za režije u kućanstvima. Procjene ušteda koje se mogu ostvariti povećanjem energetske učinkovitosti nisu male.

Upravo se zahvatima na vanjskoj ovojnici objekta koji uključuju bolju toplinsku izolaciju zidova, krova i podova te zamjenu stolarije ili sanaciju toplinskih mostova mogu ostvariti velike uštede energije. Kako su svi ti zahvati za povećanje energetske učinkovitosti velike investicijske odluke, upravo je financiranje takvih investicija jedna od glavnih barijera za njihovu češću primjenu.

Grad Pazin u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira provedbu projekata “Povećanje energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Grada Pazina”. Kroz provedeni Natječaj za javno prikupljanje ponuda za sufinanciranje provedbe projekata “Povećanje energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Grada Pazina” sufinancirana je dobava i ugradnja opreme koja svojom namjenom i funkcijom doprinosi povećanju energetske učinkovitosti u 39 kućanstava.

Pored navedenog Grad Pazin je apliciranjem prijava na Natječaje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ostvario pravo na:

  • Sufinanciranje projekta održive gradnje “Izgradnja školsko – gradske sportske dvorane u Gradu Pazinu”.
  • Sufinanciranje projekta rekonstrukcije zgrade Dječjeg vrtića “Olga Ban”
  • Sufinanciranje projekta rekonstrukcije javne rasvjete na području grada Pazina.
  • Sufinanciranje provedbe energetskog pregleda sustava javne rasvjete na području Grada Pazina.

Kroz ostvarena sredstva sufinancira se dobava i ugradnja opreme i izvođenje radova koji svojom namjenom i funkcijom doprinose povećanju energetske učinkovitosti, te dobava i implementacija ekološki i energetski učinkovite javne rasvjete.