Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Izvještaji o pravu na pristup informacijama na području Grada Pazina

Obveza izrade i podnošenja godišnjeg izvješće o pravu na pristup informacijama sadržana je u članku 60. Zakona o pravu na pristup informacijama («Narodne novine» broj 25/13).

Tijela javne vlasti dužna su Povjereniku za informiranje RH dostaviti izvješće o provedbi ovog Zakona za prethodnu godinu najkasnije do 31. siječnja tekuće godine.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020 godinu.pdf

Godišnje izvješće o prpvedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu – tablica

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu – tablica

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Godisnje_Izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu.pdf

Godisnje_izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu.xlsx

(csv) Izvještaj o pravu na pristup informacijama 2016.

Izvještaj o pravu na pristup informacijama 2016.

Izvještaj o pravu na pristup informacijama 2015.

Izvještaj o pravu na pristup informacijama 2014.

Izvještaj o pravu na pristup informacijama 2013.

Izvještaj o pravu na pristup informacijama 2012.

Izvještaj o pravu na pristup informacijama 2011.

Izvještaj o pravu na pristup informacijama 2010.

Izvještaj o pravu na pristup informacijama 2009.

Izvještaj o pravu na pristup informacijama 2008.

Izvještaj o pravu na pristup informacijama 2007.

Izvještaj o pravu na pristup informacijama 2006.

Izvještaj o pravu na pristup informacijama 2005.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike