Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Javni pozivi/natječaji za financiranje programa projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina

Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija organizacija civilnog društva od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina u 2022. godini

Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija organizacija civilnog društva od interesa za opće dobro iz Proračuna Grada Pazina u 2021. godini

Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija organizacija civilnog društva od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina u 2020. godini

Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija organizacija civilnog društva od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina u 2019. godini

Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija organizacija civilnog društva od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina u 2018. godini

Javni natječaj  za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina u 2017. godini

Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz Proračuna Grada Pazina u 2016. godini