Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Donesena Odluka o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Grada Pazina za razdoblje od 2021.-2027. godine.

Gradsko vijeće Grada Pazina je na sjednici održanoj 18. veljače 2021. godine donijelo Odluku o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Grada Pazina za razdoblje od 2021.-2027. godine. Plan razvoja Grada Pazina predstavljat će srednjoročni akt strateškog planiranja, kojim će se definirati posebni ciljevi za provedbu strateških i posebnih ciljeva koji su utvrđeni Nacionalnom strategijom i koji će biti utvrđeni Planom razvoja Istarske županije, oslanjajući se na strateške ciljeve iz Nacionalne strategije i sektorskih i višesektorskih strategija. U procesu strateškog planiranja razvija se vizija Grada Pazina u narednim godinama kao temelj i osnova za sve druge planske dokumente koji se pripremaju prema europskim i nacionalnim smjernicama.

Plana razvoja Grada Pazina sadržavati će slijedeća poglavlja:

  1. a) srednjoročna vizija razvoja, usklađena s relevantnim dugoročnim aktima strateškog planiranja,
  2. b) opis srednjoročnih razvojnih potreba i razvojnih potencijala,
  3. c) opis prioriteta javne politike u srednjoročnom razdoblju,
  4. d) posebni ciljevi,
  5. e) popis ključnih pokazatelja ishoda i ciljanih vrijednosti pokazatelja,
  6. f) terminski plan provedbe projekata od strateškog značaja s naznačenim ključnim koracima i rokovima u provedbi,
  7. g) indikativni financijski plan s prikazom financijskih pretpostavki za provedbu posebnih ciljeva i projekata od strateškog značaja
  8. h) usklađenost s Nacionalnom razvojnom strategijom, sektorskim i višesektorskim strategijama te dokumentima prostornog uređenja i
  9. i) okvir za praćenje i vrednovanje.

Plan razvoja Grada Pazina je razvojni dokumentu kojim će se na participativan način definirati ciljevi i mjere koje želimo postići u navedenom razdoblju na području grada Pazina, a sve kako bi Pazin bio grad ugodan i poželjan za život, poslovanje i posjet.