Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Mobilno reciklažno dvorište

Mobilna reciklažna dvorišta su pokretne jedinice koje služe odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada iz kućanstva.

U mobilno reciklažno dvorište se može odložiti slijedeće vrste otpada:

 • papir i karton,
 • ambalaža od plastike, metala i stakla,
 • ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari,
 • ostala plastika, staklo i metali,
 • tekstil,
 • baterije i akumulatori,
 • lijekovi,
 • boje, tinta, ljepila, smole,
 • otpadna ulja (i jestiva i motorna),
 • otpadne gume,
 • glomazni otpad
 • EE otpad,
 • fluorescentne i štedne žarulje.

Na području grada Pazina određeno je ukupno 12 lokacija na kojima će se nalaziti mobilno reciklažno dvorište. Rasporedom je predviđeno da se na svakom lokalitetu dvorište postavi i radi 5 radnih dana, nakon čega se premješta na sljedeći lokalitet.

Raspored korištenja mobilnog reciklažnog dvorišta na području Grada Pazina u 2017. godini:

Mjesni odbor Kršikla               26.06. –  30.06.

Mjesni odbor Grdoselo            03.07.  –  07.07.

Mjesni odbor Beram                10.07.  –  14.07.

Mjesni odbor Trviž                     17.07. – 21.07.

Mjesni odbor Kašćerga            24.07. – 28.07.

Mjesni odbor Zamask                31.07. – 04.08.

Mjesni odbor Stari Pazin         07.08. – 11.08.

Mjesni odbor Heki                     14.08. – 18.08.

Mjesni odbor Zabrežani          21.08. – 25.08.

Mjesni odbor Lindar                 28.08. – 01.09.

Mjesni odbor Zarečje                04.09. – 08.09.

Mjesni odbor Pazin                    11.09. – 15.09. 

Radno vrijeme mobilnog reciklažnog dvorišta je:

PONEDJELJAK, SRIJEDA I PETAK – od 12:00 do 15:00 sati

UTORAK I ČETVRTAK – od 15:00 do 18:00 sati

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.