Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Akcije prikupljanja otpada

Pravna i fizička osoba može na području Grada Pazina organizirati akciju prikupljanja određenog otpada, u suradnji  s pravnom osobom koja posjeduje važeću dozvolu za gospodarenje vrstom otpada koja će se prikupljati akcijom, ukoliko ishodi suglasnost Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo.

Zahtjev za suglasnost podnosi se najmanje dva mjeseca prije početka akcije, a njeno trajanje ograničeno je na najviše 30 dana.

Pravna i fizička osoba kojoj je izdana suglasnost za prikupljanje smatra se vlasnikom prikupljenog otpada tijekom trajanja akcije i dužna je osigurati predaju toga otpada pravnoj osobi koja posjeduje važeću dozvolu za gospodarenje otpadom te u roku od osam dana od završetka akcije dostaviti Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo izvješće o provedenoj akciji.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.