Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Pazinka II

Radna zona Pazinka II

Izvor: geoportal.dgu.hr, stanje DKP 13.07.2015.

Izvor: geoportal.dgu.hr, stanje DKP 13.07.2015.

Površina Radne zone Pazinka II iznosi 4,03 ha. S njene južne granice prolazi trasa državne ceste D48 Pazin – Poreč, sa sjeverne trasa stare prometnice za Poreč, a s istočne pristupna cesta prema industrijskoj zoni Pazinka I. U zoni za sada djeluje samo jedan poduzetnik. Izgrađen je dio komunalne infrastrukture u vrijednosti 1,67 mil. kn. Uređenje je definirano Generalnim urbanističkim planom uređenja Grada Pazina.

 

Osnovni podaci o zoni:

Pretežita namjena poslovna
Površina zone 4,03 ha od čega slobodno 3,06 ha
Broj poduzetnika u zoni 1
Broj zaposlenih 36

 

Osnovni podaci o infrastrukturi:

Cesta NE
Komunikacijska infrastruktura NE
Javna rasvjeta NE
Parkirališta NE
Struja DA
Voda DA
Oborinska odvodnja DA
Fekalna odvodnja DA
Plin NE

 

Pazinka II

Pazinka II

 

 

 

 

 

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike