Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Pazinka I

Industrijska zona Pazinka I

Izvor: geoportal.dgu.hr, stanje DKP 13.07.2015.

Izvor: geoportal.dgu.hr, stanje DKP 13.07.2015.

Industrijska zona Pazinka I nalazi se na području nekadašnje KTI Pazinka.

Površina od 13,09 ha u potpunosti je iskorištena.

Zona je kompletno komunalno opremljena.

Uređenje je definirano Generalnim urbanističkim planom Grada Pazina.

 

 

 

 

 

Osnovni podaci o zoni:

Pretežita namjena proizvodno – prerađivačka
Površina zone 13,09 ha od čega slobodno 0 ha
Broj poduzetnika u zoni 11
Broj zaposlenih 191

 

Osnovni podaci o infrastrukturi:

Cesta DA
Komunikacijska infrastruktura DA
Javna rasvjeta DA
Parkirališta DA
Struja DA
Voda DA
Oborinska odvodnja DA
Fekalna odvodnja DA
Plin NE

 

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike