Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Ciburi I

Poslovna zona Ciburi I

Ciburi I 3

Izvor: geoportal.dgu.hr, stanje DKP 13.07.2015.

Poslovna zona Ciburi I je sa svojih 25 ha najveća zona na području grada Pazina. Nalazi se na lokaciji Bekvari, na udaljenosti od najbližeg naseljenog područja (Rogovići) od 200 do 900 m. Na odličnom je prometnom položaju – uz državnu cestu Kanfanar – Pazin – tunel Učka (autocesta “Istarski Y”) i s direktnim pristupom u zonu sa županijske ceste Vodnjan – Žminj – Pazin.

Zona je regulirana Detaljnim planom uređenja i izvršena je parcelacija zemljišta.

Dosadašnja ulaganja u zonu iznose cca 10 mil. kuna.

Uvrštena je u Dugoročni plan razvoja poslovnih zona Istarske županije.

 

 

Osnovni podaci o zoni:

Pretežita namjena poslovna
Površina zone 24,94 ha od čega slobodno 13,55 ha
Broj parcela 49 – privatno vlasništvo
Vlasništvo privatno
Broj poduzetnika u zoni 10
Broj zaposlenih 130

 

Osnovni podaci o infrastrukturi:

Cesta DA
Komunikacijska infrastruktura DA
Javna rasvjeta DA
Parkirališta DA
Struja DA
Voda DA
Oborinska odvodnja DA
Fekalna odvodnja DA
Plin NE

 

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike