Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Ciburi II

Poslovna zona Ciburi II

Izvor: geoportal.dgu.hr, stanje DKP 13.07.

Izvor: geoportal.dgu.hr, stanje DKP 13.07.2015.

Poslovna zona Ciburi II  nalazi se u južnom dijelu grada Pazina nedaleko od čvora Rogovići, zapadno od auteceste “Istarski Y”, a u neposrednoj blizini naselja Jelinčići. Pristup je moguć preko lokalne prometnice (L50097) Ježenj – Rogovići (D48) i županijske ceste 5190 Vodnjan-Žminj-Pazin.

Zona je regulirana Detaljnim planom uređenja.

U opremanje je utrošeno cca 1,36 mil. kn, a komunalna infrastruktura je djelomično izgrađena.

 

 

 

 

 

Osnovni podaci o zoni:

Pretežita namjena poslovna
Površina zone 11,47 ha od čega slobodno 5,26 ha
Broj poduzetnika u zoni 2 (uskoro još 2)
Broj zaposlenih 41

 

Osnovni podaci o infrastrukturi:

Cesta DJELOMIČNO
Komunikacijska infrastruktura NE
Javna rasvjeta NE
Parkirališta NE
Struja DA
Voda DA
Oborinska odvodnja NE
Fekalna odvodnja NE
Plin NE

 

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.