Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Ciburi II

Poslovna zona Ciburi II

Izvor: geoportal.dgu.hr, stanje DKP 13.07.

Izvor: geoportal.dgu.hr, stanje DKP 13.07.2015.

Poslovna zona Ciburi II  nalazi se u južnom dijelu grada Pazina nedaleko od čvora Rogovići, zapadno od auteceste “Istarski Y”, a u neposrednoj blizini naselja Jelinčići. Pristup je moguć preko lokalne prometnice (L50097) Ježenj – Rogovići (D48) i županijske ceste 5190 Vodnjan-Žminj-Pazin.

Zona je regulirana Detaljnim planom uređenja.

U opremanje je utrošeno cca 1,36 mil. kn, a komunalna infrastruktura je djelomično izgrađena.

 

 

 

 

 

Osnovni podaci o zoni:

Pretežita namjena poslovna
Površina zone 11,47 ha od čega slobodno 5,26 ha
Broj poduzetnika u zoni 2 (uskoro još 2)
Broj zaposlenih 41

 

Osnovni podaci o infrastrukturi:

Cesta DJELOMIČNO
Komunikacijska infrastruktura NE
Javna rasvjeta NE
Parkirališta NE
Struja DA
Voda DA
Oborinska odvodnja NE
Fekalna odvodnja NE
Plin NE

 

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike