Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Podberam

Poslovna zona Podberam

Izvor: geoportal.dgu.hr, stanje DKP 13.07.2015.

Izvor: geoportal.dgu.hr, stanje DKP 13.07.2015.

Poslovna zona Podberam  zauzima 8 ha površine. Nalazi se uz trasu državne ceste D48 (Baderna (D21) – Pazin – čvor Rogovići (A8)). Zona je djelomično infrastrukturno opremljena. Dosadašnja ulaganja u zonu iznose cca 4 mil. kuna.

Uređenje je definirano Prostornim planom uređenja Grada Pazina.

Uvrštena je u Dugoročni plan razvoja poslovnih zona Istarske županije.

 

 

 

 

 

 

Osnovni podaci o zoni:

Pretežita namjena proizvodno – prerađivačka
Površina zone 8 ha od čega slobodno 3,06 ha
Vlasništvo privatno
Broj poduzetnika u zoni 6
Broj zaposlenih 85

 

Osnovni podaci o infrastrukturi:

Cesta DJELOMIČNO
Komunikacijska infrastruktura DA
Javna rasvjeta DJELOMIČNO
Parkirališta NE
Struja DA
Voda DA
Oborinska odvodnja DJELOMIČNO
Fekalna odvodnja NE
Plin NE

 

 

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.