Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Ured Grada

DSC_2744Predstojnik Ureda Grada
Zoran Sloković

Tel. +385(0)52 624-208

Fax. +385(0)52 624-133

e-pošta: zoran.slokovic@pazin.hr

 

 

Ured Grada u skladu sa zakonom i drugim propisima, te u skladu sa Statutom Grada Pazina i Poslovnikom Gradskog vijeća, obavlja stručne, pravne, administrativne, savjetodavne i protokolarne poslove u vezi s radom Gradonačelnika i njegovih zamjenika, Gradskog vijeća Grada Pazina, radnih tijela Gradonačelnika i Vijeća, poslove javne nabave, te druge srodne poslove.

Ured obavlja pravne, pomoćne, tehničke i druge poslove u vezi s tiskanjem, objavljivanjem i izdavanjem Službenih novina Grada Pazina i Općina, u skladu s posebnim Sporazumom.

Popis službenika odjela s kontakt podacima

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.