Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Strategija razvoja Urbanog područja Pazin

Strategija razvoja urbanog područja Pazin predstavlja preduvjet za korištenje ITU mehanizma (Mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja) za sedmogodišnje razdoblje u skladu s višegodišnjim financijskim okvirom kohezijske politike Europske unije te je potreba izrade Strategije definirana člancima 29. i 30. Uredbe (EU) 2021/1060.

Strategija razvoja urbanog područja sukladno članku 15. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske temeljni je strateški dokument u kojem se određuju ciljevi i prioriteti razvoja za urbana područja. Nositelj izrade strategije razvoja urbanog područja je grad koji je središte urbanog područja, konkretno Grad Pazin.

Cilj izrade Strategije razvoja urbanog područja je definiranje zajedničkih smjerova razvoja urbanog područja, predlaganje zajedničkih pravaca djelovanja, olakšavanje provedbe zajedničkih projekata, odnosno razvoj ,,zajedničke strateške vizije” koja nadilazi administrativne granice i stvara sinergije koje koriste urbanom području u cjelini.

Strategija se izrađuje za urbano područje Pazin koje obuhvaća administrativna područja Grada Pazina i Općina Gračišće, Cerovlje i Sveti Petar u Šumi.

Strategiju razvoja Urbanog područja Pazin za razdoblje od 2022. do 2027. godine te Akcijski plan za provedbu Strategije razvoja Urbanog područja Pazin za razdoblje od 2022. do 2027. godine donijelo je Gradsko vijeće Grada Pazina na svojoj sjednici 14. prosinca 2023. godine

Odluka o pokretanju postupka izrade Strategije Urbanog područja Pazin za razdoblje od 2022.-2027. godine.pdf

Strategija razvoja Urbanog područja Pazin za razdoblje od 2022. do 2027. godine.pdf

Akcijski plan za provedbu Strategije razvoja Urbanog područja Pazin za razdoblje od 2022. do 2027. godine.pdf

Završno izvješće o prethodnom vrednovanju_SRUP Pazin.pdf

Komunikacijska strategija.pdf

Komunikacijski akcijski plan.pdf